Kostnader for deg som student

Som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark betaler du 1500,- kroner i studieavgift per semester, uavhengig om du er fulltid- eller deltidsstudent. Fra og med høstsemesteret 2024 blir semesteravgiften satt til 1750,-.
lærer

Foruten om studieavgift kommer kostnader til innkjøp av pensumlitteratur og utstyr.  Kostnadene varierer fra studie til studie, men den enkelte student bør medregne kostnader på mellom 3000 – 5000 kroner per studieår til å dekke pensumlitteratur og utstyr. Det vil bli utdelt pensumliste og utstyrsliste ved studiestart.

Våre studier forutsetter bruk av egen PC og kalkulator som kan utgjøre en kostnad dersom dette må kjøpes inn for anledningen. Veiledning for innkjøp av PC og kalkulator 

Ved behov for innkjøp av egen PC, estimerer vi at den totale kostnaden for et studium på 120 studiepoeng ligger mellom 20.000 – 25.000 kroner.

Andre kostnader

Duplikat av tidligere utskrevet vitnemål 1000,-
Konteeksamen (4. forsøk) 4000,- 
Eksamen for eksterne studenter 2000,-
Fobedring av karakter 2000,-