Studier

Bygg, anlegg og KEM

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Elektro

Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser.

Helsefag

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer nå og i årene framover. Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester og behov for kvalifisert og kompetent personell. Høyere yrkesfaglig utdanning innen helse vil gi ansatte i sektoren spisskompetanse til å møte behovene til pasienter og brukere med flere og sammensatte helseutfordringer og til å kvalitetssikre tjenestene.

Ledelsesfag

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver.

 

Maritim utdanning

Fagskolen tilbyr en utdanning som gir grunnlag for å løse et maritimt sertifikat. Utnyttelse av hav-rommet er blant Norges viktigste satsingsområder i fremtiden. Derfor tror vi at behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen vil øke.

 

Teknologifag

Norsk industri er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjonsprosesser.