Studieplan arkiv

Her finner du tidligere studieplaner fra våre utdanninger.

Hva er en studieplan?

I 2011 fastsatte Kunnskapsdepartementet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for livslang læring og med krav om å utforme læringsutbyttebeskrivelser for all høyere utdanning. Tidligere var de fleste studieplanene primært knyttet til det faglige innholdet (innholds-orienterte studieplaner). Nå er kompetanse innført som et gjennomgående begrep i studieplanene og progresjonen er et mål på oppnådd kompetanse fra et nivå til neste nivå i et utdanningsløp. I utgangen av 2014 ble de fleste fagskolene ferdige med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser for alle utdanningene i tråd med kvalifikasjonsrammeverket. Med andre ord vil studieplaner eldre enn 2014 være noe annerledes da de er basert på innholds-orienterte planer.