Søknad om studiepermisjon

Som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark har du anledning til å søke permisjon fra studiene.
sykkel

Du kan utsette studieløpet med inntil 50 prosent av normert studietid. Dersom du er student ved et 3-årig løp har du altså anledning til å forlenge studieløpet med inntil 1,5 år.

 

Dersom du har behov for å forlenge studieløpet utover 50 prosent av normert studietid må du dokumentere en velferdsgrunn eller sykdom.

 

For å få innvilget permisjon må du sende inn en elektronisk søknad til studieadministrasjonen.

 

I søknaden må du spesifisere hvilket studieår du ønsker at permisjon skal gjelde for.

 

Send søknad om studiepermisjon