Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Søk opptak nå

ssd

Søk ledige studieplasser her.

Fra 1. februar 2021 kan du søke opptak til fagskoler gjennom Samordna opptak.

Søk opptak her!

Smittesituasjonen i etterkant av påsken er uoversiktlig og fagskolen avventer derfor nye retningslinjer i lys av dette.

Fagskolen opprettholder digital undervisning inntil videre

Informasjon om undervisning:
Studiested Porsgrunn og studiested Horten er fysisk stengt. Fagskolen vurderer situasjonen fortløpende.

Les mer

Oversikt over våre studier

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Elektro

Helsefag

Ledelsesfag

Maritim utdanning

Teknologifag

Bachelor i byggeplassledelse
 

Studiekatalogen

Oversikt over våre kurs

rt

Her finner du en oversikt over kurs som tilbys enkeltpersoner, bedrifter og bransjer. Disse skjer i nært samarbeid med bedriftene og deres nettverk

Les mer

Studietilbud – Bachelor i byggeplassledelse

arkitekt
Bachelor i byggeplassledelse

Det finnes ikke et tilsvarende studium som inkluderer praksis – hverken i høyskole- eller universitetssektoren. Les mer om etablering av HØFY og studiet

Forutsatt nok søkere med fagskoleeksamen fra bygg/anlegg/kem, vil dette tilbys som nett- og samlingsbasert studium ved Fagskolen Vestfold og Telemark, med samlinger på studiested Porsgrunn.

Ta en bachelor i byggeplassledelse
Søk opptak nå

Les mer

Nettbaserte helsefagstudier planlegges med oppstart høsten 2021

Palliativ omsorg

PalliativOmsorg(1280x450).jpg
Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og stadig høyere levealder gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliativ omsorg.

Meld din interesse her

Somatisk vurderingskompetanse

Somatisk vurderingskompetanse
Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader.

Meld din interesse her

 

Her finner du de siste nyhetssakene

abc

Ønsker du å vite litt om hva vi driver med om dagen, kan du finne mange spennende nyhetssaker her.

Les mer

EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom -studie over internett i web klasserom. Vi kjører det som et ekomkurs over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset - Alarmbransjen, - Pc/ databransjen, - Låsesmeder

Les mer