Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Informasjon om studiestart

Har du takket ja til en studieplass ved Fagskolen Vestfold og Telemark? 

Vi sender ut velkomstbrev i løpet av juni og oppdaterer ny informasjon om studiestart forløpende på vår samleside for studiestart 2024.

Gå til studiestart 2024

Digital brosjyre 2023 - 2024