Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Søk opptak nå

ssd

Søk ledige studieplasser her.

Suppleringsopptaket og opptaket til ledige studieplasser på Samordna Opptak for fagskolene er tilgjengelig.

Hvis du står på venteliste eller har søkt ledige studieplasser til en fagskole, vil du få beskjed om eventuelle nye tilbud fortløpende.

Se informasjon på Samordna Opptak

Søk opptak her!

Helsefagarbeiderdagen

I dag, 26. november er helsefagarbeiderdagen.

Gratulerer med dagen alle helsefagarbeidere, dere gjør en fantastisk jobb og er viktige medarbeidere.

Vi har mange gode studier for helsefagarbeidere som gir dere økt kompetanse og fordypning innen ulike fagområder. 

Les mer om studiemulighetene

Vi trenger flere faglærere inntil 7 stillinger 100% fast

Fagskolen Vestfold og Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene.
Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen fagfeltene

-  bygg

- maskinteknikk

- ledelse, økonomi og markedsføring


Er du vår nye medarbeider?

Søknadsfrist 12. desember

Les mer

Utdanning presentert på farlig avfall konferansen

Les mer

Nyhet! Grønne smarte bygg oppstart januar 2022

bilde

Vi har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny delutdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.
Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Les mer

Studier med oppstart i januar

Vi starter opp 2 studier i januar:

- Digitalisering og prosessteknikk

Studiet er for deg som ønsker mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen for industrien og teknologiske bedrifter. Fokus vil være på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.

Søknadsfrist 31. desember. Les mer om studiet her

- Bygningsautomatisering fordypning

For deg som har fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Søknadsfrist 15. november. Les mer om studiet her

Søk på studiene her!

EKOM - Utdanning på nett

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. post og teletilsynets autorisasjonsforskrift, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

EKOM er på 15 studiepoeng og studiet er nettbasert - 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling på nett. 

Les mer

Våre nettutdanninger

Vi har flere utdanninger som er nettbaserte. Her kan du velge utdanninger fra 30 - 120 studiepoeng i omfang 1 - 3 år innen

  • helsefag
  • ledelsesfag
  • bygg og anlegg
  • elektro
  • teknologifag

 

Les mer

Våre bransjeprogram

bilde

Her er en oversikt over bransjeprogram vi tilbyr for studieåret 2021- 2022. 

Vi tilbyr bransjeprogram til:

  • elektrobransjen
  • industrien
  • olje- gass og leverandørindustrien
  • maritim sektor.
Les mer

Her finner du de siste nyhetssakene

abc

Ønsker du å vite litt om hva vi driver med om dagen, kan du finne mange spennende nyhetssaker her.

Les mer