Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Søk opptak!

bilde av studenter

Suppleringsopptak åpner 31. mai kl 09.00

Du søker via Samordna opptak, som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler. På samordnaopptak.no og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

Søk opptak!

Nå kan de første studentene begynne på den nye fagskolegraden for eldrehelse

illustrasjon

Pilotprosjektet med landets første fagskolegrad i eldrehelse er nå i gang for fullt, og to nye utdanningsmoduler er klare for høstens studenter. Flere moduler på vei, men tilbudet er ikke åpent for alle helt enda. Piloten er et samarbeid mellom Midt-Telemark og Notodden kommune, Fagskolen Aldring og helse og Fagskolen Vestfold og Telemark

Les mer om det nye tilbudet

Gjennomført utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

studenter
Studenter i aktivitet

Nylig gjennomførte 26 helsefagarbeidere, som første kull, en utdanningsmodul i sår og sårbehandling. Utdanningen har et omfang på 10 studiepoeng og har gått over 10 uker. Studenten har tilegnet seg kunnskap om ulike sårtyper, årsaker til sår og faser i sårhelingen og kompetanse i observasjon, kartlegging, vurdering og dokumentasjon av sår, da med spesielt vekt på sårvurdering med TIMES.

Les mer om utdanningsmodulen

Instruktørene ved Talenthuset i Skien har gjennomført utdanningsmodul

Instruktører

Instruktørene ved Talenthuset i Skien har gjennomført og bestått utdanningsmodul i veiledning for instruktører i videregående opplæring. Utdanningen har et omfang på 5 studiepoeng.Gjennom studiet har de tilegnet seg kunnskap og forståelse knyttet til ungdom og unges utvikling, og utfordringer knyttet til ungdomsalder, slik som psykisk helse og rusbruk. De har også vært innom tema etikk, etiske utfordringer og problemløsningsmodeller og relevante begreper innen sosiologi og psykologi. I tillegg har kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til kommunikasjon, relasjonskompetanse og veiledning inn mot aldersgruppen ungdom vært en sentral del av studiet. 

Les mer om utdanningsmodulen

For avfall- og gjenvinningsbransjen

Energirådgiver, modulbasert utdanning på nett - et ENOVA godkjent studie!

energirådgiver
illustrasjonsbilde

NELFO Sørlandet har sammen med ELogIT og Fagskolen Vestfold og Telemark tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle en ny energifaglig utdanningsmodul innen energiområdet, lagt til elektro og automasjonsfagene. Innholdet i denne delutdanningen er også tilpasset innholdet i læreplanen for elektriker i videregående skole.

3 x 5 studiepoeng

Oppstart mandag 20. februar 2023

Undervisning 6 samlinger pr. modul, til sammen 18 nettsamlinger kl. 14.00 - 17.00

Energirådgiver

EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

 

illustrasjon
illustrasjonsbilde

Nye kurs i EKOM er tilgjengelig. Les mer for informasjon og påmelding

Ekom del-emne på 15 studiepoeng som studie på nett. Vi kjører det som et dette over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling på nett. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag.

EKOM ENA autorisasjon

Her finner du de siste nyhetssakene

nyhetssaker

Ønsker du å vite litt om hva vi driver med om dagen, kan du finne mange spennende nyhetssaker her.

Les våre tidligere nyhetssaker