Søknad om tilrettelegging

I følge Fagskoleloven har studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
student

Som student ved Fagskolen Vestfold og Telemark har du anledning å søke om tilrettelegging i forbindelse med undervisning, eksamen, emneprøver og andre arbeidskrav via vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Vanlige tilrettelegginger blant våre student er:

- Forlenget tid på eksamen/prøve

- Bruk av PC (der dette ikke allerede er en forutsetting)

- Kombinert skriftlig og muntlig eksamen

- Forstørret skrift

- Opplesning eller forklaring av oppgavetekst

- Fysiske tilpasninger

- Andre tilpasninger etter behov

 

Behovet må være dokumentert og dokumentasjon legges ved søknaden.

 

Send søknad om tilrettelegging