Tilgang til skolebruker fra utlandet

Her følger viktig informasjon til deg som har planer om å reise til utlandet, og samtidig benytte deg av din skolebruker.


Tofaktor-autentisering 

Dersom du prøver å benytte deg av din skolebruker fra utlandet, vil kontoen bli sperret av skolens sikkerhetssystem. For å unngå dette må du på forhånd ha aktivert tofaktor-autentisering. 

Du kan aktivere tofaktor-autentisering ved å klikke her. Videre følger du instruksene i veilederen til microsoft. 

Kontakt servicedesken

Opplever du problemer med å aktivere tofaktor-autentisering kan du kontakte servicedesk@telemarkfylke.no.

Dersom du allerede befinner deg i utlandet, og kontoen din er sperret, må du informere servicedesk@telemarkfylke.no for å få den aktivert.