Rådgivning

Målet til Fagskolen Vestfold og Telemark er at du skal oppleve fagskolen som et trygt og utviklende studiested.

Fagskolen tilbyr rådgivning, karriereveiledning, og individuell oppfølging. Har du behov for veiledning, tilrettelegging eller studierelaterte samtaler, kan du ta kontakt med studieadministrasjonen. Rådgivningssamtaler er et lavterskeltilbud, og våre rådgivere er imøtekommende og løsningsorienterte rundt deg og din studiesituasjon.

Vanlige saker for studieadministrasjonen er drøfting av 

fritak, permisjoner, tilrettelegging og  studieavbrudd.

 

Kontaktpersoner

 

Rita Helen Immerstein

35917769 / 95783130

rita.immerstein@vtfk.no

 

Henrik Eidi

35917642 / 48400516 

henrik.eidi@vtfk.no