Søknad om fritak

Du kan få godskrevet emner du har tatt ved en annen fagskole som en del av utdanningen du tar hos Fagskolen Vestfold og Telemark. Du kan også få fritak for emner du har tatt som del av en annen utdanning.

Søknad om fritak  sendes til studieadministrasjonen via vårt elektroniske søknadsskjema. Studieadministrasjonen har kun anledning til å behandle søknader om fritak fra studenter som har takket ja til studieplass. 

Søknadsfrist for fritak fra emner er 15.september. 

· Du må legge ved dokumentasjon på tidligere beståtte emner.

· Du må spesifisere hvilke emner du søker fritak for.

· Har du tilgang på studieplan for tidligere beståtte emner laster du den opp som vedlegg.

 

 Send søknad om fritak