Søknad om tilpasset studieløp

student

Vi er klar over at en stor andel av våre studenter tar studier ved siden av jobb og andre forpliktelser. Vi ønsker å fange opp behovene til den enkelte student. Dersom du har behov for å tilpasse studieløpet til din studiesituasjon, har du mulighet til å søke om dette.

 

Hva kan du søke om?

Du kan søke om å forlenge eller forkorte studieløpet ditt.


Bakgrunnen for dette kan være:
 

· Du har fått fritak for ett eller flere emner i studieplanen

· Du har tidligere bestått ett eller flere emner i studieplanen

· Du ønsker å forlenge studieløpet ditt  ved å ta færre emner per år.

· Du ønsker å forkorte studieløpet ditt ved å ta flere emner per år.

· Du har behov for andre tilpasninger av studieløpet ditt.

 

Du må oppgi bakgrunnen for ønsket om tilpasset studieløp i søknadsskjemaet.

 

Send søknad om tilpasset studieløp

Send søknad om klassebytte