Begrunnelse og klage

Som student ved fagskolen Vestfold og Telemark har du anledning til å be om begrunnelse for karaktersettingen du mottar på skriftlig arbeid som inngår i din sluttvurdering. Dersom du ønsker begrunnelse for karakterer gitt til muntlig prestasjoner må dette gjøres samtidig som du mottar karakteren, du kan ikke be om begrunnelse i ettertid. 

Be om begrunnelse 

Alle studenter har en ukes begrunnelsesfrist fra karakteren publiseres i VIS, til de må ha fremmet ønske om å motta begrunnelse for karakteren. Alle karakterer skal publiseres innen 3 uker etter gjennomført eksamen/sluttvurdering. Jamfør forskrift §3.2 og §3.3 for Fagskolen Vestfold og Telemark

Studenter benytter seg av et webskjema for å registrere ønske om å få begrunnelse for karaktersetting etter emneprøver, eksamen eller andre karaktergivende aktiviteter.

Det er en frist med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark, om at alle forespørsler om begrunnelse for karaktersetting skal besvares av fagskolen innen 2 uker.

Send en klage

Studenten har 3 ukers klagefrist etter mottatt karakter og/eller begrunnelse. Klagen skal sendes skriftlig til rektor Marit Hagen Øygarden (marit.hagen.oygarden@vtfk.no). Fagskolen har 3 ukers behandlingstid etter mottatt klage, og svar på klagen sendes skriftlig til studenten.