Kurs

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr og utvikler korte tilpassede kurs knyttet til arbeidsmarkedets behov.
pc

Behovet kan dreie seg om styrking av kompetansen innen et fagfelt som enkelte bedrifter ønsker for sine ansatte. Derfor har Fagskolen Vestfold og Telemark et tett samarbeid med ledende bransjeorganisasjoner for å videreutvikle eksisterende kurs samt utvikle nye.

I høyre kolonne finner du kurstilbudet vi tilbyr.

De fleste av våre kurs baserer seg på nettundervisning med noen samlinger.