Skolens styre

Eierrepresentant, Styrets leder 

Elisabeth Holien (A)

Eierrepresentant, Styrets nestleder

 Knut Jarle Sørdalen (SP)

Eierrepresentant 

Veslemøy Våle (H)

Eierrepresentant 

Bjørn Kristian Svendsrud (Frp)

LO 

Harald Olsen

KS 

Jan Einar Bruun

NHO 

Egil Aadne

Ansattes representant 

Inger Ora

Studentrepresentant

Velges av studentene

Fylkesrådmannens representent

Hans Jacob Edvardsen