Om Fagskolen Vestfold og Telemark

Vi tilbyr gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelsesfag, helsefag, elektro, teknologifag, maritime fag og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Skolen har to studiesteder - Horten og Porsgrunn

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov (Fagskoleloven, 2018). Fagskolens samfunnsmandat gir sektoren et uløselig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets kompetansebehov. Dette båndet er kjernen i fagskolens egenart. Fagskolens egenart defineres som en utdanning som fyller et behov i samfunnet og den dekkes ikke av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

 

Studiested Horten

Vi er lokalisert ved Campus Vestfold på Bakkenteigen i Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig høyteknologisk orienterte. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri.

Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien.

Ved studiestedet i Horten har vi utdanninger innen ledelse, helse, maritim og elektrofag

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten
Studiested Horten, Fagerlund-bygget

Studiested Porsgrunn

Vi ligger på Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene i regionen har sin eget industriklynge «Green Industry cluster», som legger opp til samarbeid mellom utdanningsorganisasjoner og medlemsbedriftene i klyngen.

Fagskolen har nylig etablert eget studiested på Herøya, Tormod Gjestlands veg 51, her tilbyr vi passende utdanninger, bransjeprogram og kurs, med fokus på det grønne skifte, digitalisering og ny teknologi.

Ved våre studiesteder i Porsgrunn tilbyr vi utdanninger innen helse, elektro, teknologibygg og anlegg.

Studiested Porsgrunn, Fagskolebygget
Studiested Porsgrunn, Deltabygget

 

Studiested Herøya, Porsgrunn

Våre kjerneverdier 

Fokus

Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø.

Ærlighet

Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.

Helhetsansvar

Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen.

Endringsvilje

Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er ”sultne” og nysgjerrige på ny kunnskap.