Ønsker du å kombinere jobb med undervisning?

Gode tette relasjoner mellom næringslivet og fagskolen bidrar til å kvalitetssikre den kompetansen som dagens og fremtidens arbeidsliv trenger. Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter og personer som kan bidra (gjesteforelesere, deltidsansatte o.l)

Fagskolen Vestfold og Telemark ønsker å komme i kontakt med sterke fagpersoner som sammen med sin jobb også kan bidra med undervisning innenfor våre fagområder:

  • Bygg, maskin, KEM, FDV
  • Elektro
  • Helsefag
  • Maritime fag
  • Teknologifag
  • Ledelsesfag

Se mer om våre fagområder/studier

 

Fagskolen tilbyr utdanninger på heltid, deltid, nettbasert med samlinger og nett. Det er en viktig målsetting for oss at vi tilbyr en oppdatert og etterspurt kompetanse.

Fagskolen sin visjon er: Kompetanse for fremtiden 

Vi er i dag 50 ansatte lærere som alle bidrar til å holde en høy faglig standard. De senere årene har skolens aktiviteter økt betydelig i både antall studietilbud og studenter. I tillegg tilbyr vi kurs og etterutdanninger/bransjeprogram. Vi jobber for å realisere myndighetenes intensjon om å styrke norske bedrifter med korte, målrettede utdanninger. Skolen ønsker derfor å komme i kontakt med personer som kan kombinere en operativ jobb i yrkeslivet med undervisning.

Vi har en sterk tro på at gode tette relasjoner mellom yrkesliv og skole bidrar til å kvalitetssikre den kompetansen som dagens og fremtidens krevende arbeidsliv trenger. Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter og / eller personer som kan bidra i en eller annen form. Å bidra her kan være alt i fra en gjesteforelesning til deltidsansettelse. Formen for samarbeidet bestemmer vi sammen.

Dersom dette høres interessant ut, så ta kontakt for en avklarende samtale. Kontakt den avdelingslederen som det er naturlig for deg å prate med. Se oversikt over våre avdelingsledere