Bransjeprogram

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr og utvikler korte tilpassede bransjeprogram knyttet til arbeidsmarkedets behov.
Alle bransjeprogram er offentlig finansiert.
Bransjeprogram 2024

Bransjeprogram 2024

Juni
EX - Risiko i elektriske anlegg (05.juni)
August

HMS-Ledelse (28.august)

Ekomtekniker (19. august)

September
Logistikk og Transport (04.september)
EX - Risiko i elektriske anlegg (25.september)
Oktober
Håndtering av farlig avfall (09.oktober)
Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall (10.oktober)
Regelverk og forskrifter (23.oktober)
HMS-Ledelse (23.oktober)
November
Logistikk og Transport (06.november)