Bransjeprogram

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr og utvikler korte tilpassede bransjeprogram knyttet til arbeidsmarkedets behov.
Alle bransjeprogram er offentlig finansiert.

Bransjeprogram 2024

Februar
EX - Risiko i elektriske anlegg (06.feb)
Regelverk og Forskrifter (7.feb)
HMS-Ledelse (6.feb)
April
Logistikk og Transport (02.april)
EX - Risiko i elektriske anlegg (03.april)
Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall (04. april)
Energirådgiver for byggebransjen (08.april)
Håndtering av farlig avfall (10.april)
Mai
Regelverk og forskrifter (07.mai)
Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall (23.mai)
Juni
EX - Risiko i elektriske anlegg (05.juni)
August
HMS-Ledelse (28.august)
September
Logistikk og Transport (04.september)
EX - Risiko i elektriske anlegg (25.september)
Oktober
Håndtering av farlig avfall (9.oktober)
Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall (10.oktober)