Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som kan gi deg som student ved Fagskolen I Vestfold og Telemark råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen din. Dette er et lavterskel tilbud, hvor ingen spørsmål er for små eller store.

 

Det er viktig å merke seg at ombudet ikke er en ankeinstans. Ombudet kan ikke overprøve fagskolen eller saksbehandlere, men kan komme med anbefalinger og råd til både studenter og skolen. Studentombudets rolle er å påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet kan hjelpe deg med å lese over utkast til søknader eller klager, være en nøytral bisitter på krevende møter, eller varsle om kritikkverdige forhold.

Maija Heinilä er fungerende studentombud for Fagskolen Vestfold og Telemark skoleåret 2022/2023.

studentombud
studentombud

Telefon: 31 00 89 83

E-post: fagskoleombud@usn.no