Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som kan gi deg som student ved Fagskolen I Vestfold og Telemark råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen din. Dette er et lavterskel tilbud, hvor ingen spørsmål er for små eller store.

.

Studentombudet er der for deg!

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

Ingen spørsmål er for små eller store. Ta gjerne kontakt hvis du…  

  • opplever dårlig læringsmiljø
  • lurer på klageadgang og klageskriving
  • har behov for tilrettelegging og ikke vet hvordan man søker
  • opplever konflikter
  • du synes studiene ikke holder den kvaliteten du ble lovet
  • trenger noen å bli med på vanskelige møter med fagskolen
  • ….lurer på noe i det hele tatt!

Hilsen

Maija Heinilä

Studentombud

Et bilde som inneholder sort, mørke

Automatisk generert beskrivelse

fagskoleombud@usn.no

+47 40046005 (08:00-13:00)

www.usn.no/studentombud-for-fagskolene/