Studieavbrudd

Dersom du i løpet av studietiden bestemmer deg for å avslutte studiene må du melde ifra til administrasjonen.

Melding om studieavbrudd kan du sende skriftlig per e-post til fagskolen@vtfk.no med emnet «Studieavbrudd».

Det er viktig å melde ifra til Fagskolen dersom du ønsker å avbryte studiene dine. Dersom du ikke melder ifra vil blant annet faktura for semesteravgift bli sendt ut som normalt.

Husk at Fagskolen kan hjelpe deg med å finne alternativer til et studieavbrudd, les mer om rådgivning her.