Studiested Horten

Vi er lokalisert på Campus Vestfold, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du opprinnelsen til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.
Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten

Høsten 2018 flyttet vi inn i nye lokaler på Campus Vestfold (Fagerlund-bygget). Her ligger også Universitetet i Sørøst-Norge. Til sammen er det nå mer enn 5000 studenter på campus.

Inngangen til Fagskolen er inngang C (lengst til høyre i bildet over)

 

Våre utdanninger

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten har ca. 350 studenter. Vi tilbyr studier innen helse, elektro, ledelse og maritim utdanning.

Heltidsstudier: Har en varighet på 2 år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Deltidsstudier: Alle deltidsutdanninger har en varighet fra 2 - 4 år, avhengig av studiets størrelse, og er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. 

Nettbaserte studier med samlinger: Studiene har en varighet på 1 - 3 år, avhengig av studiets størrelse. Det er kun to - tre dagers oppmøte på samlinger i hvert semester, til sammen fire oppmøte- samlinger på skolen pr. år. I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid. Normalt gjøres det opptak av forelesningene.

Nettstudier: Vi har noen studier så er 100% nettbasert, har en varighet på 1 år

Se oversikt over alle våre studier her

Studieplaner finner du på høyre side under presentasjonen av hver utdanning.

Se her hvordan du søker på våre studier

 

Kantine

Studiested Horten kan benytte seg av de tre spisestedene og en kiosk som Studentsamskipnaden driver på Campus Vestfold.

 

Overnatting

Her finner du noen muligheter for overnattinger ved begge studiesteder. Det finnes også nærliggende campingplasser der du kan parkere bobil eller leie rimelige hytter Les mer om overnattingsmuligheter  

 

Parkering

Det et parkeringsområde i sør og et i nordøst når du kommer inn på Bakkenteigen (Campus Vestfold, USN). Parkering er kun på oppmerkede plasser. Vær klar over at feilparkerte biler kan få parkeringsbot. Det er eget parkeringsområde for samkjøring, men det krever gyldig oblat i vinduet. Kontakt Servicetorget hos USN for mer informasjon.

 

 

Historisk tilbakeblikk

Det var Henrik Steffens Hagerup som den 14. august 1854 tok saken opp i Stortinget. 1000 Spd årlig var bevilgningen. I begynnelsen av september 1855 startet de første studentene i Norge sin tekniske utdanning i Horten. Skolen skulle dekke behovet for både teoretisk og praktisk opplæring innenfor maskinteknikk og fram til 1870 var den landets eneste tekniske skole. Dette var forløperen til Horten tekniske skole.

I 1953 ble skolen samlokalisert med den daværende Horten kommunale yrkesskole. I 1968 ble det opprettet en ny teoretisk-teknisk fagskole, som delte skolelokaler og lærere med Horten tekniske skole. I 1976 ble et nytt utvalg for Horten tekniske fagskole opprettet, og skolen kom inn under lov om videregående opplæring. Staten overtok ansvaret for ingeniørutdanningen, mens yrkesskolen og fagskolen fortsatte som del av den videregående opplæringen i fylkeskommunal regi, under navnet Horten yrkesskole og tekniske fagskole. Fagskolen skulle gi teoretisk utdanning for voksne og unge som hadde praktisk erfaring fra arbeidslivet i tillegg til grunnleggende allmennutdanning. Fagskolen var en integrert del av yrkesskolen med felles administrasjon, felles skoleutvalg og lærerråd. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. Den regulerer fagskoletilbudene som én sektor. Fra 2004 har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ansvar for å godkjenne fagskoleutdanninger. 1. januar 2011 blir fagskolen en egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune

I dag regnes Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten; og ingeniørutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, som arvtagere av Den Tekniske Skole i Cal Johans Værn. Vi kan se tilbake på mer enn 150 år med teknisk utdanning.