Studentstyret

Studentrådet består av følgende medlemmer:
Ørjan
Ørjan Narum

26 år

2IAN-P

Orjan.narum@outlook.com

 

Kent
Kent Giskeødegård

40 år

1ELN-H 

kent-giskeodegard@gmail.com

Lord Stian
Lord Stian Danielsen

27 år

1ANNA-P

danielsen46@gmail.com