Fagskolepodden

Fagskolepodden - for fremtidas fagfolk og arbeidsliv
Målgruppa for Fagskolepodden er først og fremst studentene. Både nåværende, kommende og tidligere studenter skal finne kunnskap som engasjerer her. I tillegg vil fagskolepodden være et sted hvor faglærere, arbeidsliv og organisasjoner sammen kan gjøre viktig kunnskap tilgjengelig for framtidas fagfolk, og bidra til at samfunnet får den kompetanse som framtidas arbeidsliv trenger.
Fagskolepodden

 

Hva gjør vi?

Fagskolepodden skal være med å skape engasjement, gi innsikt i fagskolens muligheter og understøtte de ambisjoner som er satt for sektorene nasjonalt og regionalt.

Hensikten er at podcasten skal gjøre utdanningen mer ultrafleksibel. Den skal vise at faglige temaer kan læres overalt, og være med på å understøtte læringsaktiviteter ellers. Ved at den er tilgjengelig hele tiden, kan studentene lytte i bil, på tur med hund, på jobb, i badekaret, i båten og dermed bidra til livslang læring der studentene er.

Fagskolepodden skal også bidra positivt for studenter som kan ha utfordringer med konsentrasjon, lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som trenger tilpasninger.

 

Hør våre episoder

Du finner våre eposider på høyre side eller ved å klikke deg inn her på PodBean

 

Vår siste innspilte episode

Siste innspilte episode på Fagskolepodden finner du her