Samarbeid mellom fagskolen og næringslivet

Fagskolen Vestfold og Telemark har et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region.
illustrasjon

Samarbeidet med næringslivet og kommunene i regionen er en viktig del av studietilbudet til våre studenter. I tillegg er det også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Har dere en problemstilling dere ønsker løsning på?

I våre studenters studieløp skriver de et hovedprosjekt. Det kan være en god mulighet til å få nye ideer og løsningsforslag som kan bidra til verdiskapning i deres virksomhet. Ikke minst vil dere få en unik mulighet til å bli kjent med våre studenter som kan dekke fremtidens rekrutteringsbehov i deres bedrift.

 

Vi jobber kontinuerlig med å holde våre studier aktuelle for yrkessektoren, samt utvikle nye utdanninger. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og formelle samarbeidspartnere for å gjøre våre studier enda mer skreddersydd til yrkessektorens behov.  

 

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.