Anskaffelse av PC og øvrig utstyr

For tiden er kravet at studentene anskaffer seg egen bærbar Pc utstyrt med Windows 7 eller et nyere operativsystem.
key

Krav til bærbar PC

Vi anbefaler å bruke PC i stedet for Mac og Chromebook, fordi det kan by på problemer med kompatibiliteten i en del programmer vi bruker i utdanningene våre.

Merk!
For maritime studier er det, for nye kull fra høsten 2021, krav til å benytte PC på grunn av kompatibilitet med læringsplattform og programmer som benyttes i undervisningen.

Øvrige spesifikasjoner for de respektive faglinjene er følgende:

Spesifikasjon

Helsefag

Tekniske fag
(Bygg,maskin,elektro og maritim)

Kurs

Prosessor

Intel Core i3 eller tilsvarende

4GB Ram

Intel Core i5 / i7 eller tilsvarende

8GB Ram

Intel Core i3 / i5 / i7 eller tilsvarende avhengig av type kurs

 

Materialliste

Ytterligere utstyr er hodetelefoner med støyreduserende mikrofon og videokamera som enten er integrert i datamaskinen eller eksternt. Utenfor skolen må studentene ha tilgang til internett med minimum hastighet tilsvarende et mobilt 4G nettverk. Når det gjelder PC programmer får studentene tilgang til Office 365 i studieperioden. Et antivirusprogram må benyttes og det anbefales at «Windows Defender» brukes da dette programmet allerede er integrert i Windows7/10.
 

Kalkulator

Grunnet noe ulikt undervisningsmateriell på våre to studiesteder bruker studiested Horten Casio FX CG50, mens studiested Porsgrunn bruker Casio FX-9860GII. Men før du starter på studiet, kommer du langt med en du kanskje har fra før. Du kan teste med følgende regnestykket om kalkulatoren er grei å bruke: Hvis regnestykket 1+2x3 blir 7 kan du trygt bruke kalkulatoren du har. Viser derimot kalkulatoren 9 er den lite egnet, fordi den bruker en annen regnerekkefølge enn det vi gjør i matematikk.