Tilrettelegging

Fagskolen Vestfold og Telemark skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studieadministrasjon for veiledning.
pc

Særskilt tilrettelegging

Krav til særskilt tilrettelegging er regulert i fagskoleloven § 15

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Det skal legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og fagskolens ressurser. Til høyre på denne siden finner du lenke til veiledning for det studiestedet du tilhører. 

 

Hvordan kan vi bidra?

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med faglærere, studiekoordinator/studentveileder og andre involverte.

Særskilt tilrettelegging kan gjelde for hele studieløpet eller kun ved enkelte oppgaver/tester/eksamen. Vær oppmerksom på at det må søkes innen frister som gjelder. 

Ta kontakt med studieadministrasjon for mer informasjon. Studenten har selv et ansvar for å melde fra så fort behovet melder seg.

 

Rita Helen Immerstein

35917769 / 95783130

rita.immerstein@vtfk.no

 

Henrik Eidi

35917642 / 48400516 

henrik.eidi@vtfk.no

 

Pensum som lydbok

Å tilrettelegge for studenter med nedsatt funksjonsevne innebærer også at de får tilrettelagt studielitteratur. Studenter med syns- eller lesevansker kan låne studielitteratur som lydbøker og e-bøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).  Tilbudet er gratis for studenter på universitet, høgskole og fagskole.

Dysleksi eller svekket syn? ADHD og vansker med konsentrasjon? Eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese? Da kan du låne studielitteratur som lydbok og elektronisk tekst hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

 Studenter på tekniske fag og helsefag har fra i høst fått utvidet tilbudet av studielitteratur. Pensumbøkene er produsert med talesyntese, et program som gjør tekst om til tale.

 Med appen Lydhør kan du lytte til lydbøker på mobil eller nettbrett. Du kan også bruke PC/Mac/Chromebook eller DAISY-spiller.

 Se hvilke studiebøker NLB har og hvem som kan låne: https://www.nlb.no/tilbudet-vart/studielitteratur.

 

Behov for spesielle hjelpemidler?

Du kan søke NAV om spesielle hjelpemidler. Det kan for eksempel være spesialprogramvare, ortopedisk utstyr mv. som bidrar til en bedre studiekvalitet.

Søknad - NAV – person – hjelpemidler. 

 

Transport til og fra studiestedet

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV.