Si ifra!

Et system for å melde avvik og forbedringsforslag

For studenter

Fagskolen ønsker at alle studenter skal ha et trygt, godt og stimulerende læringsmiljø som fremmer god læring. For å få til dette kreves det aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger om uønskede hendelser og forhold som ikke fungerer.

Som student vil vi gjerne at du gir oss tilbakemeldinger via vårt kvalitetssystem. Det kan være alt fra forbedringsønsker til avvik.

Vi ønsker å ivareta personvern og taushetsplikt på en forsvarlig måte. Derfor skal det kun meldes om hendelsen, ikke om navngitte personer.

Hvordan melde avvik eller forbedringsforslag?

 • På høyre side finner du lenke til innlogging i avvikssystemet
 • Trykk på meld avvik eller forbedringsforslag
  • Angi kontaktinformasjon (navn og e-postadresse)
  • Fyll inn feltene i skjemaet
   • Velg avdeling som studiet tilhører
  • SEND INN

Hvem behandler saken?

 • Saken som innrapporteres, sendes automatisk til avdelingsleder for den avdelingen som er valgt.
 • Du er ikke anonym når du melder inn avvik, men saken vil bli behandlet konfidensielt
 • Du vil motta en tilbakemelding når saken er ferdig behandlet

Hva skal ikke meldes i systemet?

Meldinger som gjelder alvorlige og kritikkverdige forhold i tilknytning til undervisning og læringsmiljø, skal ikke meldes i avvikssystemet.

Slike meldinger kan være hendelser som mobbing, trakassering, seksuell trakassering, vold, trusler, truende atferd mm.

Slike hendelser meldes inn til avdelingsleder eller rektor.