Betinget opptak

Betinget opptak gir søkere muligheten til å starte på en utdanning selv om de ennå ikke oppfyller alle opptakskravene. Dette kan for eksempel gjelde studenter som mangler fullføring av en fag- eller svenneprøve, men har planer om å fullføre den i nær fremtid.
Illustrasjonsbilde

Betinget opptak ved Fagskolen i Vestfold og Telemark

Under betinget opptak gis studenter en bestemt tidsramme til å oppfylle opptakskravet til utdanningen de søker. Hvis studenten ikke møter opptakskravene innen fristen, kan hen miste sin studieplass. Søkere som får betinget opptak ved Fagskolen Vestfold og Telemark får ett semester på å sende inn dokumentasjon på at de møter opptakskravet til utdanningen de søker. 

Studenter med oppstart på høsten har innen 1.desember på å sende inn dokumentasjon. 

Studenter med oppstart på våren har innen 1.mai på å sende inn dokumentasjon. 

Hvordan søker man om betinget opptak? 

Du sender inn en søknad via samordna opptak som normalt. Som vedlegg til søknaden legger du ved dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøve innen en fastsatt tid. Gyldig dokumentasjon kan for eksempel være en lærlingkontrakt, eller innkallelse til fagprøve. Ta kontakt med våre rådgivere dersom du trenger veiledning. 

Send inn dokumentasjon på bestått fagprøve 

Når du bestått fagprøve eller andre utestående kvalifikasjoner du mangler for å møte opptakskravet, må du sende inn dokumentasjon til fagskolen sin studieadministrasjon. Dette gjør du ved å bruke vårt elektroniske skjema for innsending av dokumentasjon. 
 

Aktuelle bestemmelser fra fagskoleforskriften (Fagskoleforskriften §10)

- Kan jeg reserve studieplassen min til neste år dersom jeg får et betinget opptak? 

Nei, søkere som får betinget opptak har ikke anledning til å reserve en studieplass til neste skoleår. (Fagskoleforskriften §10) 

Hva skjer dersom jeg ikke består fagprøven innen tidsfristen?

Dersom du ikke består fagprøven innen fristen står du i fare for å miste studieplassen. Vi vil i så fall oppfordre deg til å kontakte våre rådgivere så tidlig som mulig. 

Hva skjer dersom jeg går opp til eksamen/sluttvurdering i et emne ved fagskolen, men ikke får innfridd mitt betingende opptak?

Studenter med betinget opptak får ikke sluttvurderinger i emner godkjent dersom de ikke også oppfyller opptakskravet til utdanningen.