Praktisk informasjon om studiestart og studieår

Her finner du praktiske opplysninger som lån og stipend, skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark.
Alle studenter mottar et velkomstbrev før sommeren med informasjon om bl.a studiestart, samlinger, litteratur, semesteravgift, læringsplattform, fagskolens kalenderår, parkeringsordning for studenter med mer.

Detaljert informasjon om studiestart

Studiested Horten

Studiested Porsgrunn

 

Lån og stipend

Studiene ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning: https://www.lanekassen.no/.

Fagskolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC, samt en semesteravgift. Du kan lese mer om semesteravgiften i avsnittet om Studentsamskipnaden.

Studentsamskipnaden

Fagskolen Vestfold og Telemark er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Studentsamskipnaden har som formål å gi trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene. Studentsamskipnaden disponerer studentboliger for begge studiestedene som enten er på camus eller campusnært. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager, utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Vestfold og Telemark fylkeskommune. I den forbindelse betaler studentene en semesteravgift, som bidrar til å dekke noe av driften ved Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves fra alle studenter ved Fagskolen Vestfold og Telemark. I tillegg til medlemskap i Studentsamskipnaden, inkluderer semesteravgiften også et frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF) 

For mer informasjon, henviser vi til Studentsamskipnadens egen nettside: https://www.ssn.no/?lang=no_NO

Rådgiving

Målet til Fagskolen Vestfold og Telemark er at du skal oppleve fagskolen som et trygt og utviklende studiested.
Rådgiver kommuniserer og samarbeider med studentene individuelt og klassevis gjennom blant annet samtaler og evalueringer. Individuelle behov for veiledning, den enkeltes studiesituasjon, videre utdanningsvalg og øvrige forhold ved skolen er tema der rådgiver kan kontaktes. Rådgiver kan kontaktes på telefon eller e-post:Rådgiver Rita Helen Immerstein
Tlf. 3591776995783130 rita.helen.immerstein@vtfk.no

Kantine

Studiested Porsgrunn benytter seg av kantina i første etasje i Deltabygget. Her får du både varmretter, salat buffet og ferdig påsmurt i alle prisklasser.

Studiested Horten kan benytte seg av de tre spisestedene og en kiosk som Studentsamskipnaden driver  på Campus Vestfold.

Overnatting 

Her finner du noen muligheter for overnattinger ved begge studiesteder. Det finnes også nærliggende campingplasser der du kan parkere bobil eller leie rimelige hytter Les mer her  

Studieår 2020 - 2021

Måned Dato Studiedager
August

Studiestart:

17. august

11
September   22
Oktober

Høstferie:

Uke 41, mandag 5. oktober - fredag 9. oktober

17
November   21
Desember 

Siste studiedag før jul:

Fredag 18. desember

14
Januar

Første studiedag etter nyttår:

Mandag 4. januar

20
Februar

Vinterferie:

Uke 8, mandag 22. februar - fredag  26. februar

15
Mars 

Påskeferie:

Mandag 29. mars - t.o.m. mandag 5. april 

20
April

Påskeferie:

T.o.m. mandag 5. april

19
Mai

Offentlige fridager:

Kr. Himmelfartsdag torsdag 13. mai
Grunnlovsdag 17. mai
2. pinsedag 24. mai  

18
Juni

Siste studiedag:

Fredag 18. juni

14
    191