Praktisk informasjon om studiestart og studieår

Her finner du praktiske opplysninger som lån og stipend og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark.
Alle studenter mottar et velkomstbrev før sommeren med informasjon om bl.a studiestart, samlinger, litteratur, semesteravgift, læringsplattform, fagskolens studieår, parkeringsordning for studenter med mer.

Studiestart 2020

Her finner du oversikt over studiestart med dato, tidspunkter og oppmøte/dig.oppstart for begge studiestedene, Horten og Porsgrunn
Les mer ...

 

Lån og stipend

Studiene ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning: https://www.lanekassen.no/.

Fagskolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC, samt en semesteravgift. Du kan lese mer om semesteravgiften i avsnittet om Studentsamskipnaden.

Studentsamskipnaden

Fagskolen Vestfold og Telemark er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Studentsamskipnaden har som formål å gi trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene. Studentsamskipnaden disponerer studentboliger for begge studiestedene som enten er på camus eller campusnært. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager, utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Vestfold og Telemark fylkeskommune. I den forbindelse betaler studentene en semesteravgift, som bidrar til å dekke noe av driften ved Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves fra alle studenter ved Fagskolen Vestfold og Telemark. I tillegg til medlemskap i Studentsamskipnaden, inkluderer semesteravgiften også et frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Merk!
Studenter tilknyttet fagskolen får tilsendt faktura for semesteravgift fra Fagskolen Vestfold og Telemark.

For mer informasjon angående de ulike tilbud SSN har, henviser vi til Studentsamskipnadens egen nettside: https://www.ssn.no/?lang=no_NO

Rådgiving

Målet til Fagskolen Vestfold og Telemark er at du skal oppleve fagskolen som et trygt og utviklende studiested.
Rådgiver kommuniserer og samarbeider med studentene individuelt og klassevis gjennom blant annet samtaler og evalueringer. Individuelle behov for veiledning, den enkeltes studiesituasjon, videre utdanningsvalg og øvrige forhold ved skolen er tema der rådgiver kan kontaktes. Rådgiver kan kontaktes på telefon eller e-post:Rådgiver Rita Helen Immerstein
Tlf. 3591776995783130 rita.immerstein@vtfk.no

Kantine

Studiested Porsgrunn benytter seg av kantina i første etasje i Deltabygget. Her får du både varmretter, salat buffet og ferdig påsmurt i alle prisklasser.

Studiested Horten kan benytte seg av de tre spisestedene og en kiosk som Studentsamskipnaden driver på Campus Vestfold.

Overnatting 

Her finner du noen muligheter for overnattinger ved begge studiesteder. Det finnes også nærliggende campingplasser der du kan parkere bobil eller leie rimelige hytter Les mer her  

Parkering

Studiested Horten
Det et parkeringsområde i sør og et i nordøst når du kommer inn på Bakkenteigen (Campus Vestfold, USN). Parkering er kun på oppmerkede plasser. Vær klar over at feilparkerte biler kan få parkeringsbot. Det er eget parkeringsområde for samkjøring, men det krever gyldig oblat i vinduet. Kontakt Servicetorget hos USN for mer informasjon.

Studiested Porsgrunn
Parkeringslenker må fornyes innen studiestart og lenken er lagt i kunngjøring på Canvas. Det er mulig å registrere mer enn en bil.

Studieår 2020 - 2021

Måned Dato Studiedager
August

Studiestart:

17. august

11
September   22
Oktober

Høstferie:

Uke 41, mandag 5. oktober - fredag 9. oktober

17
November   21
Desember 

Siste studiedag før jul:

Fredag 18. desember

14
Januar

Første studiedag etter nyttår:

Mandag 4. januar

20
Februar

Vinterferie:

Uke 8, mandag 22. februar - fredag  26. februar

15
Mars 

Påskeferie:

Mandag 29. mars - t.o.m. mandag 5. april 

20
April

Påskeferie:

T.o.m. mandag 5. april

19
Mai

Offentlige fridager:

Kr. Himmelfartsdag torsdag 13. mai
Grunnlovsdag 17. mai
2. pinsedag 24. mai  

18
Juni

Siste studiedag:

Fredag 18. juni

14
    191