Innføringskurs i matematikk

Matematikk er grunnlaget for å kunne gjennomføre studiet på fagskole. Erfaring viser at mange nye studenter som skal begynne på fagskole, er usikre på egne ferdigheter og kunnskaper. Det kan være lenge siden man gikk på skole sist og kanskje matematikk var et fag som ikke ble prioritert særlig høyt.

For å hjelpe på dette har Fagskolen gjennom flere år gjennomført et innføringskurs i matematikk. Dette kurset er ment som et oppfriskningskurs og som en liten «oppvarming» før skolestart. Målet er at møtet med tall og bokstaver ikke skal bli så brutalt når dere først begynner på fagskolen og kanskje ta bort litt «mattefrykt».

Kurset er nettbasert slik som nettundervisningen på skolen. Det betyr at dere sitter hjemme foran PC-skjermen (eller mobil) på et program som heter ZOOM og følger undervisningen i sann tid på lyd og bilde. Det vil også bli tatt opptak slik at dere kan se undervisningen i etterkant.

Kurset starter i midten av juli og går fram til skolestart.
matematikk

Kurset er  delt i fire studieenheter og vil bli gjennomført med like mange nettbaserte samlinger. Tidspunktet for disse vil være på ettermiddag/kveldstid. Det vil som nevnt bli tatt opptak av samlingene slik at man kan se det om igjen eller i ettertid om man blir forhindret fra å være tilstede på samling. Det vil også bli gjennomført frivillige tester tilknyttet hver studieenhet slik at man kan få en tilbakemelding på eget utbytte. Disse testene er også organisert slik at dere kan gjøre de hjemmefra på PC i et program som heter Socrativ. Dere vil umiddelbart få tilbakemelding fra programmet om dere har gjort oppgaven riktig.

Det opprettes en lukket Facebook-gruppe for kursets deltagere. All informasjon og kommunikasjon vil foregå i denne gruppa. Studiemateriell vil bli gjort tilgjengelig i en Dropboks-mappa. Studiemateriellet består av lærestoff (teori), eksempler og oppgaver med og uten løsningsforslag

Alle tilganger til dette vil bli gitt før kurset starter og dere har meldt dere på.

 

Påmelding

Dere melder dere på via denne lenken og vil da motta en faktura på kr 500 i kursavgift 

Når dette er gjort  så ber dere om å bli medlem av Facebookgruppa INNFØRINGSKURS MATEMATIKK FAGSKOLEN VESTFOLDTELEMARK 2022.

Linken til denne Facebookgruppa er : https://www.facebook.com/groups/5621671584544472

Når betaling er registrert så slippes dere inn i rommet og får tilgang til mer detaljert info om kurset i forhold til tidspunkter osv. samt selve studiemateriellet.

Påmeldingsfrist: 1. juli

Betalingsfrist: 6. juli

 

Innhold i kurset

Tirsdag 19.juli

KL: 20:00

Tirsdag 26.juli

KL: 20:00

Tirsdag 02.august

KL: 20:00

Tirsdag 16.august

KL: 20:00

 

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurset i sanntid, vil du få full tilgang til opptak av all undervisning i etterkant. Du vil da få fri tilgang til et godt læringsmateriale gjennom sommeren.

 

Repetisjon for de som melder seg på seinere i begynnelsen av august (og andre kursdeltagere ).

Torsdag 11 august kl 20.00

Torsdag 18 august kl 20.00

 

Tidspunktene kan bli endret underveis. Øvrige aktiviteter som tester på nett osv vil ligge i framdriftsplanen dere får tilgang til gjennom kursets Facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/5621671584544472 .

 

Tema for kurset:

Studieenhet 1.

Mål:    Bli fortrolig med å utføre beregninger med kalkulator som hjelpemiddel.

Tema: Regnearter, Regnerekkefølge, fortegnsregler, parenteser, Potenser, små
             og store tall, bruk av kalkulator

 

Studieenhet 2:

 Mål:   Kunne utføre beregninger med størrelser som har enhet.

Tema: Enheter, omgjøring av enheter, prefikser, beregninger med størrelser
             som har enhet.

 

Studieenhet 3

 Mål:   Kunne utføre beregninger med størrelser som har enhet.

Tema: Sammensatte enheter, formler, bruke formler til beregninger av
             størrelser

 

Studieenhet 4

 Mål:   Kunne løse enkle likninger og kunne enkel formelregning.

Tema: Likninger, snu på formler (formelregning).

 

Kursets innhold er ikke helt fastløst og kan endres etter ønsker og behov.

Tilbakemeldinger fra studenter viser at mange har hatt stort utbytte av dette kurset. Ikke bare som ny læring og oppfriskning av gamle kunnskaper, men også som en god oppstart og oppvarming før skoleåret starter.

 

Faglærer er Arild Bjørvik