Forkurs i matematikk for fagskolen - Selvstudium

Tren på matematikk før du begynner på Fagskolen Vestfold og Telemark!
Mattekurs

Du må kjøpe en grafisk kalkulator Casio FX CG50, men før du starter på studiet, kommer du langt med en du kanskje har fra før. Du kan teste med følgende regnestykket om kalkulatoren er grei å bruke: Hvis regnestykket 1+2x3 blir 7 kan du trygt bruke kalkulatoren du har. Viser derimot kalkulatoren 9 er den lite egnet, fordi den bruker en annen regnerekkefølge enn det vi gjør i matematikk.

Matematikk kurset er et selvstudium bestående av et hefte med oppgaver, en tidligere prøve og en rekke forelesnings videoer som er delt inn i fire kapitler.

Oppgaver
Matematikk selvstudium - Oppgaver
Matematikk selvstudium - Fasit
Prøve 1 - Okt 2015