Forkurs i elektroteknikk for fagskolen - Selvstudium

Tren på elektroteknikk før du begynner på Fagskolen Vestfold og Telemark!
Erfaringen fra Fagskolen Vestfold og Telemark, viser at mange trenger å friske opp sine kunnskaper i elektroteknikk faget. Tone Strand som er en av våre dyktigste matematikk og elektronikk lærere har laget og tilrettelagt dette kurset.
Elektroteknikk
ELektroteknikk

Elektroteknikk kurset er et selvstudium bestående av et hefte med oppgaver og tilhørende fasit, samt forelesnings videoer som er delt inn i fire emner.

Oppgaver
Elektroteknikk selvstudium - Oppgaver
Elektroteknikk selvstudium - Fasit
Innholdsfortegnelse - forelesnings videoer (varighet i parentes)  

Emne 1
- Oversikt (0:00)
- Størrelser og enheter (0:10)
- Ohms lov og effektloven (1:31)
- Hvordan føre oppgaver (2:16)
- Seriekobling (3:27)
- Parallellkobling (4:29)
- Kalkulatorbruk og parallell-resistans (5:36)
- Blandede kretser 1 (6:47)
- Blandede kretser 2 (8:00)
- Slutt (9:30)

Elektroteknikk grunnlag

Emne 2
- Eksempel seriekobling (5:38)
Eksempel seriekobling
Emne 3
- Eksempel parallellkobling (4:26)
Eksempel parallellkobling
Emne 4
- Blandet eksempel (9:43)
Blandet eksempel