Forkurs i elektroteknikk for fagskolen - Selvstudium

Tren på elektroteknikk før du begynner på Fagskolen Vestfold og Telemark!
Erfaringen fra Fagskolen Vestfold og Telemark, viser at mange trenger å friske opp sine kunnskaper i elektroteknikk faget.
Elektroteknikk
ELektroteknikk

Elektroteknikk kurset er et selvstudium bestående av et hefte med oppgaver og tilhørende fasit, samt forelesnings videoer som er delt inn i fire emner.

Oppgaver
Elektroteknikk selvstudium - Oppgaver
Elektroteknikk selvstudium - Fasit
Innholdsfortegnelse - forelesnings videoer (varighet i parentes)  

Emne 1
- Oversikt (0:00)
- Størrelser og enheter (0:10)
- Ohms lov og effektloven (1:31)
- Hvordan føre oppgaver (2:16)
- Seriekobling (3:27)
- Parallellkobling (4:29)
- Kalkulatorbruk og parallell-resistans (5:36)
- Blandede kretser 1 (6:47)
- Blandede kretser 2 (8:00)
- Slutt (9:30)

Elektroteknikk grunnlag

Emne 2
- Eksempel seriekobling (5:38)
Eksempel seriekobling
Emne 3
- Eksempel parallellkobling (4:26)
Eksempel parallellkobling
Emne 4
- Blandet eksempel (9:43)
Blandet eksempel