Innføring i økonomiforståelse

De fleste mellomledere i kjøkken- og restaurantvirksomheter har økonomisk ansvar for driften, men mangler ofte formell kompetanse. Dette studiet tar sikte på å gi studenten en grundig innføring i økonomiforståelse slik at de blir i stand til å delta og ivareta den økonomiske driften og utviklingen i egen virksomhet på en etisk, forsvarlig og bærekraftig måte.

Illustrasjonsbilde

Bedre styring og økt lønnsomhet for din bedrift

I løpet av utdanningsmodulen vil du få en god forståelse av økonomibegreper som er relevante for denne bransjen. Du vil lære om aspekter knyttet til bedriftsetablering, forretningsplanlegging og drift spesifikt tilpasset kjøkken- og restaurantvirksomheter.

Vi vil veilede deg i bruk av budsjett som et styringsverktøy, og du vil få innsikt i oppbygningen av regnskapssystemer og grunnleggende prinsipper for regnskapsføring som er avgjørende for din suksess i denne sektoren.

Lover, forskrifter og økonomistyring

Du vil bli kjent med de gjeldende lover og forskrifter som regulerer økonomistyring i kjøkken- og restaurantbransjen. Vår modul gir deg en forståelse av økonomistyring i denne bransjen, inkludert inntekter, kostnader, logistikk, svinn og kalkulasjon.

Du vil kunne oppdatere dine faglige kunnskaper ved å benytte digitale økonomiske planleggings- og styringsverktøy som er relevante i dagens marked. Du vil lære hvordan effektiv økonomistyring og ulike analyser kan bidra til bedre styring og økt lønnsomhet i kjøkken- og restaurantvirksomheter.  

Sentrale tema

  • Økonomistyring: inntekter, kostnader, logistikk, svinn og kalkulasjon
  • Innføring i digitale økonomiske planleggings – og styringsverktøy
  • Bedriftsetablering, forretningsplan og avvikling
  • Budsjett som styringsverktøy
  • Regnskapssystemers oppbygning og regnskapskapsføring
  • Regnskap og regnskapsanalyse
  • Dekningspunktanalyse
  • Investeringsanalyse
  • Kapitalbinding i omløpsmidler

Nettbasert utdanning på kveldstid 

Utdanningsmodulen gjennomføres over 10 uker og organiseres gjennom 10 nettsamlinger på kveldstid. Utover nettsamlingene vil studentene måtte påberegne egeninnsats med muligheter for veiledning. 

Det vil være to obligatoriske innleveringer av studiekrav. 

Oppstart og nettundervisning

Utdanningen vil ha nettundervisning på torsdager, med følgende undervisningsplan:

Dato Tidspunkt
02.november 17:00 - 20:00
09.november 17:00 - 20:00
16. november 17:00 - 20:00
23. november 17:00 - 20:00
Ingen undervisning i desember  
04. januar 17:00 - 20:00
11. januar 17:00 - 20:00
18. januar 17:00 - 20:00
25. januar 17:00 - 20:00
01. februar 17:00 - 20:00
08. februar 17:00 - 20:00

Opptakskrav

Utdanningen er tiltenkt studenter med fagbrev fra utdanninger innen kokk og servitørfag fra den videregående skole. Men kandidater med fagbrev fra øvrige fagområder er velkommen til å søke studieplass. 

Begrenset antall plasser

Utdanningen har et begrenset antall plasser. Vi vil prioritere søkere etter søknadstidspunkt.

Du kan sende inn din søknad i dagog ettersende dokumentasjon før oppstart. 

Gå til søknadsskjema