Kjøkken- og restaurantledelse

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet, og høyere lønnsomhet i næringen, mangfold og bærekraft.

Kjøkken- og restaurantledelse tilbys som en nettutdanning på deltid over ett år med to fysiske samlinger á to dager. Utdanningen er oppdelt i to semestre. Det er én to-dagers fysisk samling i hvert semester. Utdanningen er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningen. Utdanningen er et deltidstudium på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb.   

Faginnholdet i utdanningen er utviklet i tett samarbeid med aktører innen serveringsvirksomheter, lokalt og nasjonalt. Fagskolen har samarbeidet med NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Servitørlauget, Norske Kokkers Landsforening, Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag, Greveskogen VGS programområde restaurant- og matfag, Lærlingkompaniet, Quality Hotel, Engø Gård, og ISS catering. 

Våre tidligere studenter deler sine erfaringer 

Hvor kan en fagskoleutdanning ta deg? Hør våre tidligere studenter Tony og Olga fortelle sine historier i samtale med faglærer Elizabeth Rose Skottheim og Ståle Langvik. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev fra utdanningsprogram restaurant- og matfag, programområde kokk- og servitørfag: kokk, ernærings-/institusjonskokk, servitør, baker, fagoperatør innen industriell matproduksjon, kjøttskjærer, konditor, pølsemaker, sjømathandler, sjømatproduksjon eller slakter opptas. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  2. Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene og som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen vurderes i forhold til de fagbrev/svennebrev som er nevnt under punkt 1.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nettbasert på deltid over to semestre på ett år. Undervisningen foregår på nettsamlinger i videokonferanse, som tillater direkte kontakt med læreren og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 17 og kl. 19. Undervisningen på nettsamlingene blir tatt opp og gjort tilgjengelig på læringsplattformen, slik at du kan se forelesningen når det passer deg og så mange ganger som du ønsker. Læringsplattformen inneholder oppgaver, fagstoff, supplerende videoer, mm. Du får lenker til innlogging, og trenger ikke å installere program på PC-en. Du vil få tett oppfølging fra lærer og elæringskoordinator, og inngå i en læringsgruppe med medstudenter. 

Studiet består av fire hovedemner og ett valgfag, i tillegg til et avsluttende prosjekt.
Emne 1: Ledelse og samspill
Emne 2: Driftsledelse
Emne 3: Organisasjon og bransjekunnskap
Emne 4: Utvikling og innovasjon
Emne 5: Valgfritt emne
Du kan velge ett av følgende to valgfrie emner:

  1. Fordypning i økonomiforståelse
  2. Coachende ledelse

Emne 6: Prosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen retter seg mot personer som er ledere, eller som ønsker å bli ledere innenfor offentlige eller private serveringsvirksomheter. Utdanningen skal kvalifisere til lederstilling, som for eksempel restaurantsjef, kjøkkensjef og assisterende kjøkkensjef, hovmester, kantineleder og F&B Manager. Etter fullført og bestått utdanning, utstedes vitnemål på oppnådd kompetanse: fagskoleutdanning i kjøkken og restaurantledelse. 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50