Ledelsesfag

Coachende ledelse

Fagarbeidere innen ulike bedrifter, restauranter og hotellvirksomheter har behov for økt kompetanse innen coachende ledelse. Vår utdanning gir deg kunnskapen til å kunne bidra med tilrettelegging og oppfølging av dine medarbeidere.

Innføring i økonomiforståelse

De fleste mellomledere i kjøkken- og restaurantvirksomheter har økonomisk ansvar for driften, men mangler ofte formell kompetanse. Dette studiet tar sikte på å gi studenten en grundig innføring i økonomiforståelse slik at de blir i stand til å delta og ivareta den økonomiske driften og utviklingen i egen virksomhet på en etisk, forsvarlig og bærekraftig måte.

Kjøkken- og restaurantledelse

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet, og høyere lønnsomhet i næringen, mangfold og bærekraft.