Samling for digitalisering og prosessteknikk

I disse dager er det samling for studentene ved studiet digitalisering og prosessteknikk. En del av samlingen brukes praktisk med bruk av vår nye digitale fabrikk
Den digitale fabrikken

Student Truls Rognan som til daglig jobber som automatiker ved Wood, synes det er nyttig å få ta del i et studiet som jobber og viser praktiske løsninger på et anlegg.

"Vi får nå se en ny rigg og går igjennom den og bruker våre erfaringer for å komme med forbedringsforslag til riggen. Her ser vi fine nye løsninger med blant annet styringssystemet Delta V, det skal jeg sjekke mer ut nærmere. Hjemme jobber vi med Allan Bradley som er et mer komplekst system. Der må vi ha programmerere for å få det til å fungere, her ser det mer brukervennlig ut og med et lettere brukergrensesnitt som kan være en stor fordel. Jeg skal inn på kontrollrommet for å se på software etterpå", sier en engasjert student Truls Rognan.

 

Daniel Tho, hovedtillitsvalgt i TS Group er også innom for å se på vårt nye anlegg. 

"Dette er et anlegg som vi kan bruke i prøvenemd for automasjon og kjemi og prosessfag. VI har ange arbeidstakere som etterhvert vil trenge opplæring og videreutdanning innenfor dette området fordi vi har mekanikere som av ulike årsaker går over på dette området. Vi kommer til å ha behov for mange ansatte med kompetanse innenfor området i fremtiden.

Det eneste stedet vi har et slikt anlegg som kan brukes til fagprøve er i Bergen, men nå kan vi jo få det til lokalt her, sier Daniel Tho.