Digitalisering og prosessteknikk på nett, 30 stp

Ett av norsk næringslivs store konkurransefortrinn er de ansattes kompetanse. Derfor har vi har nå i samarbeid med teknologibedrifter utviklet en ny videreutdanning innen digitalisering og prosess/ produksjon. Ved hjelp av teknologi fra Industri 4.0 og nye digitale verktøy ønsker vi å gi deg en kompetanse som gjør deg etterspurt i arbeidsmarkedet. Vi omgis i dag med med sensorer og digitale verktøy. Denne utdanningen passer for alle som jobber i prosess- og produksjonsbedrifter der man har en produksjonslinje.

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway. Utviklingen av utdanningen er finansiert av Diku -Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Bli med oss på laget og bli en av de første produksjonsmedarbeiderne med framtidens kompetanse!

Vi har jobbet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten var å utvikle en utdanning slik at industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med. Her vil studentene lære om anvendelse av digitale verktøy sett i forhold til bærekraft, miljø og utslipp. Vi vil fokusere på mulighetene for effektivisering og optimalisering av eksisterende og nye produksjonsprosesser.

Utdanningen dekkes av offentlige midler. Den vil foregå på nett med to fysiske samlinger i semesteret på digital lab på Herøya. Utdanningen vil gripe litt inn i arbeidstiden, derfor må selv gjøre nødvendige avklaringer med din arbeidsgiver.

Søkning direkte til skolen. Oppstart 12. januar 2022. Lenke til søknadsskjema finner du over emnebeskrivelsen.

 

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere og ansatte med relevant erfaring i det som er beskrevet under opptakskravene  

Opptakskrav:

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen alle fagretningene Teknologi- og industrifag, (Prosessoperatør, laborant, mekaniker osv.), Elektro, automasjon og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

 

Prosess- og produksjonsbedrifter ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordeler ved satsing mot Industri 4.0 er eksempelvis bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. En økt satsing og bevisstgjøring rundt temaet vil også gi raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler som vil gi oss økt konkurransekraft. Utdanningen skal å øke prosessoperatørers kompetanse innen industriell digitalisering og mulighetene relatert til dette som økt lønnsomhet sikrere drift og reduksjon av miljø avtrykk.

Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren. Dette oppnås ved søkelys på enkeltelementer for å fremstille en helhetlig fleksibel digital løsning. Datafangst og generering i alle nivå.
Utdanningen er praktisk bygd opp, basert på konkrete varierte realistiske eksempler som kan gi studenten kompetanse til å selv se nye muligheter og reflektere over, hvor digitalisering kan være hensiktsmessig og hvordan dette kan gjøres.

Gjennom utdanningen skal studenten få kunnskap inn et bredt spekter av temaer innen industriell digitalisering. Utdanningen starter med en kort gjennomgang av basis-tema for å sikre at studenten har den grunnleggende kompetansen som skal til for å gjennomføre studiet. 

«Prosess overvåkning og kontroll» og «prosess styring og optimalisering» vil utgjøre en tredjedel av studiet. Her vil studenten bli introdusert for et bredt spekter av digitale verktøy brukt i forebyggende vedlikehold -RCM, Digital tvilling, avansert reguleringsteknikk etc. som skal sikre at studentene kan delta aktivt i en pågående utvikling i bedriften.

Studenten vil også bli introdusert for digitale verktøy som AR/VR, AI etc. Dette er et område som i fremtiden vil bli integrert i langt større grad og det er derfor viktig at man har relevant kunnskap om framtidens teknologiske muligheter.

Studenten vil få opplæring i en Digital læringslab, - en digital treningsarena, der vedkommende gis mulighet til å gjennomføre praktiske øvelser og anvende den kompetanse han/hun har tilegnet seg gjennom utdanningen.
I den avsluttende oppgaven tas det utgangspunkt i egen bedrift og identifiserer/ drøfter mulig anvendelse og forbedringsmuligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.

 Les mer og søk her

 

Samlingsplan 1. semester Digitalisering og prosessteknikk
Nettsamlinger: Mandager kl. 16 00- 19 00.

Samling

Dato

Emne

Tema

1

12.01

13 00-16 00

1

Introduksjon, læreplattformer, LMS
Velkommen til studie!
Presentasjon av deltakere
Presentasjon av forelesere
Generell informasjon om faglig innhold
Arbeidsmetoder, nettundervisning, refleksjonsnotater, digital lab, hovedprosjekt,

2

17.01

2

Prosessforståelse

3

24.01

3

Ekom 1

4

31.01

2

Prosessforståelse

5

07.02

3

Digitale systemer

6

14.02

2

Det grønne skiftet

7

28.02

2

Komponentkunnskap

8

03.03

TO

1

SAMLINGEN BEGGE DAGER ER UTSATT INNTIL VIDERE

10 00 Det grønne skiftet, Hydrogen og ammoniakk som energibærere.

12 00 Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder. Pavels design.

9

04.03

Fr

1

 09 00 Digital fabrikk, Presentasjon digital tvilling. Ammoniakkfabrikk NII. 

12 00 Prosjekt oppstart, interesseområer, danne grupper.

10

07.03

3

IoT, IioT

11

14.03

2

Måleteknikk

12

21.03

3

Ekom 2

13

28.03

2

Måleteknikk, digital kommunikasjon.

14

04.04

3

PLS, blokker, programmering

16

25.04

2

Prosessoptimalisering, de vanligste feilene, SPC.

17

02.05

2

Prosessoptimalisering, nøyaktighet, feilkilder. Frekvensstyrte pumper

18

09.05

2

Prosjekt oppstart

19

23.05

3

Prosjektveiledning

20
Fysisk
samling

02- 06  To.

 

10 00 Det grønne skiftet, Hydrogen og ammoniakk som energibærere.

12 00 Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder. Pavels design.

21 03.06 Fr.  

09 00 Digital fabrikk, Presentasjon digital tvilling. Ammoniakkfabrikk NII. 

12 00 12 00 Prosjekt veiledning, interesseområder, individuelt og i grupper

 

Samlingsplan 2. semester Digitalisering og prosessteknikk
Nettsamlinger: Mandager kl. 16 00- 19 00.

 

Samling

Dato

Emne

Tema

 

1

22.08

3

Digitale kommunikasjonssystemer

Stein

2

29.08

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

3

05.09

4

Digitale verktøy, dataloggere, SAP

Jan Erik

4

12.09

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

5

15.09

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

6

16.09

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

7

26.09

4

Digitale verktøy, AR/ VR teknologi

Lars

8

03.10

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

9

10.10

4

Digitale verktøy, AR/ VR teknologi

Lars

10

17.10

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

11

24.10

5

Prosessovervåking og kontroll

Jan Erik

12

27.10

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

13

28.10

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

14

14.11

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

16

21.11

5

Prosessovervåking og kontroll

Jan Erik

17

28.11

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

18

05.12

6

Digital lab

Jan Erik

19

12.12

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

20

14.12

6

Fysisk samling Næringsparken. Sluttevaluering rapporter

Jan Erik/ Hans Ole

21

15.12

6

Fysisk samling Næringsparken Sluttevaluering med sosialt samvær

Jan Erik/ Hans Ole

Emneplan

Emne

Studiepoeng

Sentrale tema

Emne 1:

Basisferdigheter

3

-Grunnleggende digital kompetanse
-Miljø og bærekraftsbetraktninger
-Grunnleggende prosessforståelse
-Prosesskjemi

Emne 2:

Prosesstyring og regulering

5

-Reguleringsteknikk
-AI Kunstig intelligens
-Måleteknikk
-Komponentkunnskap
-Prosessoptimalisering

Emne 3:

Generell digital informasjonsflyt

5

-Digitale Kommunikasjonssystemer
-ERP(Enterprise resource planning)
-RCM(Reliability-centered maintenance)
-HMS(Helse miljø sikkerhet)
-Digital Tvilling
-Digital Arbeidsordre Vedlikehold
-Digital Lagerstatus/ordrestatus

Emne 4:

Digitale verktøy

2

-Praktisk bruk av QR-koder
-AR/VR - teknologi. 3D- briller og briller som legger tekst på det du ser
-AI - kunstig intelligens
-Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering
-Samspill mellom den digitale og den virkelige verden

Emne 5

Prosessovervåking og kontroll

5

-Digital tvilling, simulering av produksjonsprosessen
-ERP Entreprise resource planning
-RCM Prediktivt vedlikehold
-AR/VR - teknologi. del 2
-Andre metoder for overvåking og kontroll

Emne 6:

Digital lab

5

I den digitale laben vil kandidaten bruke kunnskap fra emnene i utdanningen i praksis. Laben tar utgangspunkt i en fleksibel testrigg som inneholder sentrale

prosesskomponenter. Riggen er satt opp med sensorer og kan styres digitalt. Undervisningen vil være casebasert og kandidaten vil trenes på ulike temaer relevante for prosessindustrien.

Temaer for laboratoriearbeid:

 • Jobbe med «kontrollrom overalt»
 • Bruke ulike digitale sensorer og målere
 • Jobbe med digitale vedlikeholdssystemer
 • Kontrollere og håndtere uforutsette hendelser
 • Prosesstyring, stabilisering og optimalisering
 • Bruke ny teknologi som AR (Augmented reality).
 • Teste og bruke trådløs kommunikasjonsteknologi

Tverrfaglig prosjektrapport

5

Gjennom studiet vil studentene jobbe med en tverrfaglig prosjektrapport. De skal sammen med medstudenter finne et interessefelt de kan jobbe med gjennom studiet. Målet med dette er at studenten skal kunne oppdage nye muligheter som ny teknologi kan gi i en definert prosess/ produksjon. Målsettingen skal være at den nye teknologien skal bidra til å gi større forutsigbarhet, stabilisere produksjon og unngå småstopper.

Gruppa må utarbeide en beskrivelse for hva de ønsker å fordype seg i. Oppgaven skal være knyttet til egen jobbsituasjon. Det vil bli gitt veiledning fra faglærerne underveis. Rapporten skal presenteres for lærerne og gir grunnlag for sluttvurdering.