Digitalisering og prosessteknikk på nett, 30 stp

Ett av norsk næringslivs store konkurransefortrinn er de ansattes kompetanse. Derfor har vi har nå i samarbeid med teknologibedrifter utviklet en ny videreutdanning innen digitalisering og prosess/ produksjon. Ved hjelp av teknologi fra Industri 4.0 og nye digitale verktøy ønsker vi å gi deg en kompetanse som gjør deg etterspurt i arbeidsmarkedet. Vi omgis i dag med med sensorer og digitale verktøy. Denne utdanningen passer for alle som jobber i prosess- og produksjonsbedrifter der man har en produksjonslinje.

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway. Utviklingen av utdanningen er finansiert av Diku -Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Bli med oss på laget og bli en av de første produksjonsmedarbeiderne med framtidens kompetanse!

Vi har jobbet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten var å utvikle en utdanning slik at industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med. Her vil studentene lære om anvendelse av digitale verktøy sett i forhold til bærekraft, miljø og utslipp. Vi vil fokusere på mulighetene for effektivisering og optimalisering av eksisterende og nye produksjonsprosesser.

Utdanningen dekkes av offentlige midler. Den vil foregå på nett med to fysiske samlinger i semesteret på digital lab på Herøya. Utdanningen vil gripe litt inn i arbeidstiden, derfor må selv gjøre nødvendige avklaringer med din arbeidsgiver.

Søkning direkte til skolen,  Les mer om utdanningen og søk her.  Oppstart 12. januar 2023. 

 

Samlingsplan

Samlingsplan Digitalisering og prosessteknikk

Vårsemester 2023 Oppstart 12.01.2023. Utkast

Undervisning: Mandager kl. 17 00- 19 00
Veiledning: Torsdager kl. 17 00- 19 00

 

 

 

Samling

Dato

Emne

Tema

Lærer

Arbeid

Oppgaver/

Innleveringer

 1.  

12.01

 

1

Generell informasjon Zoom, Canvas

Grunnleggende faglig kompetanse.

Adrian, Pål

Jan Erik, Hans Ole

Fysisk samling

 1.  

13.01

6

Den digitale fabrikken

- Innføring i den digitale fabrikken

- DeltaV styringssystem

Jan Erik

Hans Ole

Knut

 

 1.  

16.01

1

Prosessforståelse, innføring

Jan Erik

 

 1.  

23.01

2

Måleteknikk, kalibrering

Petter

 

 1.  

30.01

3

Sensorer og feltinstrumenter

Jan Erik

 

 1.  

06.02

1

Det grønne skiftet 1

Hans Ole

 

 1.  

09.02

7

Oppstart prosjekt. Finne interessefelt.

Jan Erik/ Hans Ole

 

 1.  

13.02

2

Reguleringsteknikk, kalibrering

Petter

 

 1.  

20.02

1

Det grønne skiftet 2

Hans Ole

 

 1.  

27.02

1

AI- Kunstig intelligens, muligheter

?

 

 1.  

06.03

3

Industrial Internet Of Things (IIOT)

Petter

 

 1.  

09.03

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 1.  

13.03

2

Måleteknikk, typer feltutrusning

Petter

 

 1.  

20.03

2

Komponentkunnskap, pumper, kompressorer og varmevekslere

Jan Erik

 

 1.  

27.03

3

Trådløs feltinstrumentering, protokoller

Petter

 

 1.  

17.04

3

PLS, DCS, innganger, utganger

Jan Erik

 

 1.  

20.04

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 1.  

24.04

5

Digital tvilling, digital modell.

Jan Erik

 

 1.  

08.05

2

Prosessoptimalisering

Jan Erik

 

 1.  

15.05

2

Prosjektveiledning

Jan Erik

 

 1.  

22.05

3

Prosjektveiledning

Jan Erik

          

 1.  

 

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 1.  

01.06

6

Semesteravslutning.

Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

Fysisk Samling

 1.  

02.06

6

Digital fabrikk

Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder

 

Pavels Innovation

 

Samlingsplan Digitalisering og prosessteknikk
Høstsemester 2023.
Undervisning: Mandager kl. 17 00- 19 00.
Veildning: Torsdager kl. 17 00- 19 00.

Samling

Dato

Emne

Tema

 

 

 

24.08

6

 

 

 

 

25.08

6

 

 

 

 

28.08

3

IoT, IioT

Stein

 

 

04.09

2

Måleteknikk

Jan Erik

 

 

11.09

3

Ekom 2

Stein

 

 

18.09

3

Trådløs kommunikasjon.

Frode

 

 

21.09

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 

25.09

3

Digital kommunikasjon.

Stein

 

 

02.10

3

PLS, blokker, programmering

Frode

 

 

09.10

2

Prosessoptimalisering, de vanligste feilene, SPC.

Jan Erik

 

 

16.10

2

Prosessoptimalisering

Jan Erik

 

 

19.10

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 

23.10

3

Nøyaktighet, feilkilder

Jan Erik

 

 

30.10

2

Frekvensstyrte pumper

Jan Erik

 

 

06.11

3

Ekom 3

Stein

 

 

13.11

4

AR/ Vr teknologi

 

 

 

16.11

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 

20.11

4

Digital arbeidsordre/ vedlikehold

Jan Erik

 

 

27.11

5

Prediktivt vedlikehold RCM

Jan Erik

 

 

04.12

7

Prosjektarbeid med veiledning

Jan Erik

 

 

07.12

6

Presentasjon av rapporter

Jan Erik

 

 

08.12

6

Individuelle høringer
Avslutning

Jan Erik

 

Emne

Studie-poeng

Sentrale tema

Emne 1:

Basisferdigheter

3

 • Grunnleggende digital kompetanse
 • Miljø og bærekraftsbetraktninger
 • Grunnleggende prosess forståelse del 1

Emne 2:

Prosesstyring og regulering

5

 • Reguleringsteknikk
 • Prosessforståelse del 2
 • Måleteknikk
 • Komponentkunnskap
 • Prosessoptimalisering

Emne 3:

Generell digital informasjonsflyt

5

 • Digitale kommunikasjonssystemer
 • Generell digital informasjonsflyt
 • Ekom, IoT
 • IIoT (Industrial Internet of things)
 • AI (Artificial Intelligence)
 • PLS (Programmerbar logisk styring)
 • Digital vedlikeholdsmetodikk
 • Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering

Emne 4:

Digitale verktøy

2

 • AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality) del 1
 • AI (Artificial Intelligence)
 • Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering
 • Digital arbeidsordre vedlikehold
 • Digital lagerstatus/ordrestatus

Emne 5

Prosessovervåking og kontroll

5

 • Digital tvilling
 • ERP Entreprise resource planning
 • RCM Prediktivt vedlikehold
 • AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality) del 2

Emne 6:

Digital lab

5

I den digitale laben vil kandidaten bruke kunnskap fra emnene i utdanningen i praksis. Laben tar utgangspunkt i en fleksibel testrigg som inneholder sentrale

prosesskomponenter. Riggen er satt opp med sensorer og kan styres digitalt. Undervisningen vil være casebasert og kandidaten vil trenes på ulike temaer relevante for prosessindustrien.

 

Temaer for laboratoriearbeid:

 • Jobbe med «kontrollrom overalt»
 • Bruke ulike digitale sensorer og målere
 • Jobbe med digitale vedlikeholdssystemer
 • Kontrollere og håndtere uforutsette hendelser
 • Prosesstyring, stabilisering og optimalisering
 • Bruke ny teknologi som AR (Augmented reality).
 • Teste og bruke trådløs kommunikasjonsteknologi
 • Lære å programmere og utføre 3D- print

Emne 7:

Prosjektrapport, tverrfaglig

5

 •  Valg av prosjekt- tema:
  Kandidaten tar utgangspunkt i sin egen bedrift og drøfter og identifiserer forbedrings-muligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.
 • Utarbeidelse av prosjektplan for godkjenning
 • Utarbeidelse av dokumentasjon
 • Innhenting av relevant faginformasjon
 • Etablering av samarbeid med relevante aktører ut fra prosjektplan
 • Gjennomføring av prosjektaktiviteter ihht prosjektplan
 • Veiledning over læringsplattform eller direkte mot veileder

 

 

 

 

 

NKR DESKRIPTORER

OVERORDNEDE LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER I DIGITALISERING OG PROSESSTEKNIKK

Kunnskap (Studenten):

Kunnskap om Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde

 -Har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet

 -Har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet

 -Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap

 -Forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

-har forståelse for viktigheten av datasikkerhet

-har kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomi og lønnsomhetsvurderinger

 -har kunnskap om generell og yrkesfaglig digital kommunikasjon sett i lys av fagarbeiders arbeidsoppgaver

 -har kunnskap om kjemiske prosesser og hvordan parametere som trykk, temperatur etc. påvirker prosessen og hvordan dette kan utnyttes til å kontrollere prosessen.

 -har forståelse for prosessutstyrets hensikt og virkemåte

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

 -har grunnleggende kunnskaper om metoder for systematisk forbedringsarbeid

 -har kunnskap om ulike digitale styringssystemer og vedlikeholdssystemer brukt i prosessindustrien

 -har generell kunnskap om Ekom

 -har kunnskap om sensor- og måleteknikk

 -har kunnskap om styre- og reguleringsteknikk

 -har kjennskap til digitalisering og teknologisk utvikling i prosessindustrien

 -har kunnskaper om Artifical intelligence(AI) og hvilke muligheter som ligger i dette.

Ferdigheter (Studenten):

 

Ferdigheter i Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde

 -Har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet

 -Har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet

 -Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap

 -Forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

-har forståelse for viktigheten av datasikkerhet

-har kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomi og lønnsomhetsvurderinger

 -har kunnskap om generell og yrkesfaglig digital kommunikasjon sett i lys av fagarbeiders arbeidsoppgaver

 -har kunnskap om kjemiske prosesser og hvordan parametere som trykk, temperatur etc. påvirker prosessen og hvordan dette kan utnyttes til å kontrollere prosessen.

 -har forståelse for prosessutstyrets hensikt og virkemåte

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

 -har grunnleggende kunnskaper om metoder for systematisk forbedringsarbeid

 -har kunnskap om ulike digitale styringssystemer og vedlikeholdssystemer brukt i prosessindustrien

 -har generell kunnskap om Ekom

 -har kunnskap om sensor- og måleteknikk

 -har kunnskap om styre- og reguleringsteknikk

 -har kjennskap til digitalisering og teknologisk utvikling i prosessindustrien

 -har kunnskaper om Artifical intelligence(AI) og hvilke muligheter som ligger i dette.

Generell kompetanse (Studenten):

Generell kompetanse i Digitalisering og prosessteknikk (Studenten):

-Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper

 -Har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket

 -Kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov

 -Kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper

 -Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen

 

-kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag som elektro, maskin, data og digitalteknikk

 -har kjennskap til FN bærekrafts mål relatert til prosessindustrien

 -har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og tema som: det grønne skiftet, grønn teknologi og sirkulærøkonomi.

 -har kunnskap om hvilke konsekvenser utslipp har for miljøet

  -har forståelse for bærekraft sett i forhold til produksjon samt bruk av råstoffer, energi og andre innsatsfaktorer.

  -har forståelse for sirkulærøkonomi og se potensialet dette medfører for prosessindustrien.

  har forståelse for mulighetene som ligger i data tilgjengelig «overalt og alltid».

 -har forståelse for begreper som «smart produksjon» og «Industri 4.0», hva som menes, og hvilke muligheter dette gir.

 -har kunnskap om hvilke muligheter som ligger i «Artificial intelligence».

     

 

Kode

Emnenavn

Omfang (SP)

Undervisning Timer

Egenarbeid Timer

Veiledning Timer

Totalt timer

 

Basis ferdigheter

3

18

50

12

80

 

Prosesstyring og regulering

5

30

83

20

133

 

Generell digital informasjonsflyt

5

30

83

20

133

 

Digitale verktøy

2

12

33

8

53

 

Prosessovervåking og kontroll

5

30

83

20

133

 

Digital Lab

5

50

50

33

133

 

Prosjektoppgave med rapport

5

33

70

30

133

 

Sum

30

203

452

143

798

 

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere og ansatte med relevant erfaring i det som er beskrevet under opptakskravene  

Opptakskrav:

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen alle fagretningene Teknologi- og industrifag, (Prosessoperatør, laborant, mekaniker osv.), Elektro, automasjon og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
   
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

 

Prosess- og produksjonsbedrifter ser at moderne industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordeler ved satsing mot Industri 4.0 er eksempelvis bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. En økt satsing og bevisstgjøring rundt temaet vil også gi raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler som vil gi oss økt konkurransekraft. Utdanningen skal å øke prosessoperatørers kompetanse innen industriell digitalisering og mulighetene relatert til dette som økt lønnsomhet sikrere drift og reduksjon av miljø avtrykk.

Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren. Dette oppnås ved søkelys på enkeltelementer for å fremstille en helhetlig fleksibel digital løsning. Datafangst og generering i alle nivå.
Utdanningen er praktisk bygd opp, basert på konkrete varierte realistiske eksempler som kan gi studenten kompetanse til å selv se nye muligheter og reflektere over, hvor digitalisering kan være hensiktsmessig og hvordan dette kan gjøres.

Gjennom utdanningen skal studenten få kunnskap inn et bredt spekter av temaer innen industriell digitalisering. Utdanningen starter med en kort gjennomgang av basis-tema for å sikre at studenten har den grunnleggende kompetansen som skal til for å gjennomføre studiet. 

«Prosess overvåkning og kontroll» og «prosess styring og optimalisering» vil utgjøre en tredjedel av studiet. Her vil studenten bli introdusert for et bredt spekter av digitale verktøy brukt i forebyggende vedlikehold -RCM, Digital tvilling, avansert reguleringsteknikk etc. som skal sikre at studentene kan delta aktivt i en pågående utvikling i bedriften.

Studenten vil også bli introdusert for digitale verktøy som AR/VR, AI etc. Dette er et område som i fremtiden vil bli integrert i langt større grad og det er derfor viktig at man har relevant kunnskap om framtidens teknologiske muligheter.

Studenten vil få opplæring i en Digital læringslab, - en digital treningsarena, der vedkommende gis mulighet til å gjennomføre praktiske øvelser og anvende den kompetanse han/hun har tilegnet seg gjennom utdanningen.
I den avsluttende oppgaven tas det utgangspunkt i egen bedrift og identifiserer/ drøfter mulig anvendelse og forbedringsmuligheter innen digitalisering relatert til effektivisering og miljø.

 Les mer og søk her

Samlingsplan 2. semester Digitalisering og prosessteknikk
Nettsamlinger: Mandager kl. 16 00- 19 00.

 

Samling

Dato

Emne

Tema

 

1

22.08

3

Digitale kommunikasjonssystemer

Stein

2

29.08

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

3

05.09

4

Digitale verktøy, dataloggere, SAP

Jan Erik

4

12.09

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

5

15.09

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

6

16.09

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

7

26.09

4

AR/ VR teknologi, Flyttes til senere

 

8

03.10

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

9

10.10

4

Industrielle styringssystemer

Einar Bråthen

10

17.10

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

11

24.10

5

Prosessovervåking og kontroll

Jan Erik

12

27.10

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

13

28.10

6

Fysisk samling Næringsparken. Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

14

14.11

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

16

21.11

5

Prosessovervåking og kontroll

Jan Erik

17

28.11

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

18

05.12

6

Digital lab

Jan Erik

19

12.12

 

Veiledning prosjekt på nett, individuelt/ gruppe

Jan Erik

20

15.12

6

Fysisk samling Næringsparken. Sluttevaluering rapporter

Jan Erik/ Hans Ole

21

16.12

6

Fysisk samling Næringsparken Sluttevaluering med sosialt samvær

Jan Erik/ Hans Ole

 

Samlingsplan Digitalisering og prosessteknikk

Oppstart 12.01.2023. Utkast

 

 

 

Samling

Dato

Emne

Tema

Lærer

Arbeid

Oppgaver/

Innleveringer

1

Fysisk samling

12.01

 

1

Generell informasjon Zoom, Canvas

Grunnleggende faglig kompetanse forts.

Adrian, Pål

Jan Erik

Hans Ole

 

 

2

13.01

2

Den digitale fabrikken

Jan Erik/ Hans Ole

 

 

3

16.01

3

Prosessforståelse, innføring

Jan Erik

 

 

4

23.01

2

Elektronisk kommunikasjon 1

Stein

 

 

5

30.01

3

Digitale systemer,

Stein

 

 

6

06.02

2

Det grønne skiftet, Generell innføring, grønn energi, Parisavtalen, tiltak.

Hans Ole

 

 

7

13.02

2

Komponentkunnskap

Jan Erik

 

 

8

20.02

1

Det grønne skiftet 2. Grønne og blå energikilder, vind, sol, vann, ammoniakk. Batterilager.

Hans Ole

 

 

9

27.02

1

Oppstart prosjekt. Finne interessefelt.

Hans Ole

 

 

10

06.03

3

Internet Of Things

Torstein

 

 

11

13.03

2

Måleteknikk

Jan Erik

 

 

12

20.03

3

Elektronisk kommunikasjon 2

Stein

 

 

13

27.03

2

Måleteknikk

Jan Erik

 

 

14

17.04

3

PLS

Jan Erik

 

 

16

24.04

2

Prosjektarbeid Presentere ideer for prosjekter.

Jan Erik/ Hans Ole

 

 

17

08.05

2

Prosessoptimalisering

Jan Erik

 

 

18

15.05

2

Prosjektveiledning

Jan Erik/ Hans Ole

 

 

19

22.05

3

Prosjektveiledning

Stein/ Hans Ole

 

 

20-22 Fysisk Samling

01.06

 

Semesteravslutning.

Den digitale fabrikken

Felles

Jan Erik/ Hans Ole

 

 

 

02.06

 

Digital fabrikk

Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder

 

Pavels Innovation

 

 

 

Emneplan

Emne

Studiepoeng

Sentrale tema

Emne 1:

Basisferdigheter

3

-Grunnleggende digital kompetanse
-Miljø og bærekraftsbetraktninger
-Grunnleggende prosessforståelse
-Prosesskjemi

Emne 2:

Prosesstyring og regulering

5

-Reguleringsteknikk
-AI Kunstig intelligens
-Måleteknikk
-Komponentkunnskap
-Prosessoptimalisering

Emne 3:

Generell digital informasjonsflyt

5

-Digitale Kommunikasjonssystemer
-ERP(Enterprise resource planning)
-RCM(Reliability-centered maintenance)
-HMS(Helse miljø sikkerhet)
-Digital Tvilling
-Digital Arbeidsordre Vedlikehold
-Digital Lagerstatus/ordrestatus

Emne 4:

Digitale verktøy

2

-Praktisk bruk av QR-koder
-AR/VR - teknologi. 3D- briller og briller som legger tekst på det du ser
-AI - kunstig intelligens
-Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering
-Samspill mellom den digitale og den virkelige verden

Emne 5

Prosessovervåking og kontroll

5

-Digital tvilling, simulering av produksjonsprosessen
-ERP Entreprise resource planning
-RCM Prediktivt vedlikehold
-AR/VR - teknologi. del 2
-Andre metoder for overvåking og kontroll

Emne 6:

Digital lab

5

I den digitale laben vil kandidaten bruke kunnskap fra emnene i utdanningen i praksis. Laben tar utgangspunkt i en fleksibel testrigg som inneholder sentrale

prosesskomponenter. Riggen er satt opp med sensorer og kan styres digitalt. Undervisningen vil være casebasert og kandidaten vil trenes på ulike temaer relevante for prosessindustrien.

Temaer for laboratoriearbeid:

 • Jobbe med «kontrollrom overalt»
 • Bruke ulike digitale sensorer og målere
 • Jobbe med digitale vedlikeholdssystemer
 • Kontrollere og håndtere uforutsette hendelser
 • Prosesstyring, stabilisering og optimalisering
 • Bruke ny teknologi som AR (Augmented reality).
 • Teste og bruke trådløs kommunikasjonsteknologi

Tverrfaglig prosjektrapport

5

Gjennom studiet vil studentene jobbe med en tverrfaglig prosjektrapport. De skal sammen med medstudenter finne et interessefelt de kan jobbe med gjennom studiet. Målet med dette er at studenten skal kunne oppdage nye muligheter som ny teknologi kan gi i en definert prosess/ produksjon. Målsettingen skal være at den nye teknologien skal bidra til å gi større forutsigbarhet, stabilisere produksjon og unngå småstopper.

Gruppa må utarbeide en beskrivelse for hva de ønsker å fordype seg i. Oppgaven skal være knyttet til egen jobbsituasjon. Det vil bli gitt veiledning fra faglærerne underveis. Rapporten skal presenteres for lærerne og gir grunnlag for sluttvurdering.