Nytt moderne prosessanlegg

Nå gjøres de siste justeringer på vårt nye prosessanlegg som er en del av Den digitale fabrikken til Fagskolen Vestfold og Telemark. Den skal stå som en del av vårt studiested i Herøya Næringspark. Denne uka er det trykktesting av prosessanlegget og funksjonstesting av målstyringer og reguleringsutstyret.
prosessanlegg

Neste uke kobles den opp mot kontrollrommet som står ferdig ved studiestedet i næringsparken.

Vi gleder oss til å bruke denne i flere av våre utdanninger. Det utarbeides dokumentasjon, prosedyrer, instrukser og oppgaver til bruk av prosessanlegget.

I september kommer klassen Digitalisering og prosessteknikk og de skal da jobbe med anlegget.

Sander Ibish
Sander Ibish, lærling Bilfinger

 

Sander Ibish er første års læring som automatiker hos Bilfinger og har satt opp prosessanlegget.

«Jeg fikk oppgaven å montere forskjellig typer instrumenter og mengdemålere. Det meste av hovedelementene på anlegget her som jeg skal klargjøre. Noe av rørvalgene har vi fått ferdig mens andre har vi laget selv. Det var et spennende oppdrag for meg, en god forberedelse til fagprøven. Her fikk jeg prøve meg på alt som er i pensum. Det v ar litt nytt for meg med trådløse instrumenter, det er lite jeg har vært borti det på skolen og det er lite av det her på fabrikken. Jeg har jobbet mest med vanlige transmitter, kabler og tilførsler. Det var en bra jobb, jeg synes det ble bra og de andre her har også likt jobben jeg har gjort. Jeg har fått hjelp av min kollega så han har hjulpet meg med å lage tegninger, da jeg har liten er faring med å tegne på pc. Vi har tegnet på pc før vi koblet det sammen, da vi ikke hadde ferdige tegninger. Vi måtte tegne selv først for å sette ting på riktig sted og for at anlegget skal fungere best mulig. Det var lærerikt å få tegne selv og ikke få det ferdig satt opp.»

 

Hva tenker du rundt de fagskolestudentene som nå skal få teste ut det anlegget du har vært med på å lage?

«Det er litt spennende og litt stressende, om det skal fungere så godt som vi ønsker. Jeg stoler på den jobben vi har gjort og regner med det skal fungere veldig greit. Det har også styrket meg mot fagprøven som automatiker», svarer Ibish.

 

Knut Mathisen
Knut Mathisen, Emerson

 

 

Vi har levert DeltaV, kontrollere og IO styresystemet til prosessanlegget. VI har tatt oss av IT-delen i prosessanlegget, sier Knut Mathisen fra Emerson

Hva tenker du rundt at vi nå bygger et slikt anlegg for å benytte det i opplæringen til fagskolestudenter?

Helt supert – det er et must, studentene må vite hva de møter når de kommer ut i jobb i bedrifter. Dette er systemer som bruker i store bedrifter og Yara er vår nærmeste kunde her i regionen. De har flere anlegg med DeltaV, svarer Mathisen

Jan-Erik Gløersen, Yara
Jan-Erik Gløersen, Yara

 

Jan-Erik Gløersen fra Yara har deltatt aktivt i oppbyggingen av prosessanlegget, og er også inne i opplæringen ved noen av våre utdanninger.

«Jeg har vært med litt på utformingen av anlegget, fått bygd det som en modul som vi senere kan bygge videre på. Som en start valgte vi å bygge et enkelt vannstyringsanlegg med forskjellig muligheter for forskjellig typer forsøk, testing som kan brukes i flere emner/utdanninger. Det går på vann og vi kjører på et lavt trykk, men vi har mulighet for å utvikle det videre, med flere moduler som varmevekslere flere typer moduler osv. Det har jeg vært med på å utvikle.

Det som er meningen, er at det skal ganske enkelt ved hjelp av en truck kunne flytte riggen fra A til B ved behov i tillegg til at vi kan sette på nye moduler og utvikle anlegget videre. Dette er en start, så det er det som er litt av gevinsten. Vi har brukt nye målere, sensortransmittere og trådløsoverføringer og det er da i tråd med de retningslinjer som vi må ligge på i forhold til utdanningene vi skal kjøre. Dette er et veldig fint startanlegg som gir mange muligheter.», sier Gløersen

 

 

 

Hans Ole og Pål
Hans Ole Dyrseth, prosjektleder, og Pål Kyrkjebø, avdelingsleder, ved Fagskolen Vestfold og Telemark er stolte av det nye anlegget vårt