Bygningsautomatisering

Varme, ventilasjon, elektrisitet, lys, AV-systemer, solskjerming, skallsikring, brannvarsling og adgangskontroll – alle tekniske anlegg i en bygning kan automatiseres og blir det også i stadig større grad. Dette er et eget fagfelt innen automatisering, med stor vekst og stort behov for fagfolk.

Bygningenes ulike tekniske anlegg må fungere sammen på en bærekraftig måte. For f.eks varme -og ventilasjonsanlegg betyr det at anleggene må samhandle for å skape et godt innemijlø på en så energieffektiv måte som mulig. Også hjemmene våre automatiseres. «The Internet of things» er på vei inn også her. Lys, solskjerming, musikk – alle tekniske funksjoner blir styrt fra en app på mobilen din. Framtidige løsninger innen velferdsteknologi vil også bli et viktig arbeidsområde innen dette fagfeltet. 

For å få et bygningsautomatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning med både teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Ekom-emnet er en sentral spesialisering på dette studiet.

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som automatikkmekaniker, automatiker, elektriker, elektroreparatør, energimontør, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, vikler.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av ti emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Elektriske systemer 
 5. Elektroniske systemer 
 6. Energidesign og bygningsfysikk 
m/faglig ledelse 
 7. Klima- og energistyring 
m/ faglig ledelse
 8. EKOM (elektroniske kommunikasjonssystemer) m/faglig ledelse
 9. Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold m/ faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt 
   

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til arbeid med planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av automatiserte anlegg og prosesser i bygninger. 

 

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50