To nye utdanningsmoduler for helsefagarbeidere

Fagskolen Vestfold og Telemark starter opp to nye utdanningsmoduler for helsefagarbeidere. Hver av modulene gir 10 studiepoeng og har en varighet over noen uker
student

Utdanningsmodul i stomi for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan man kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få en god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Det legges opp til samlinger i sanntid i perioden fra uke 48 - 6. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Nettsamlinger: Varighet 2 timer, en ukedag fra kl 13.00 - 15.00

Fysisk samling: En samling à to dager i januar 2023, ved studiested Horten

Søknadsfrist: 1. november

Les mer om utdanningsmodulen her

Utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader.

Det legges opp til samlinger i sanntid i perioden fra uke 10 - 19. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Nettsamlinger: Varighet 2 timer, en ukedag fra kl 13.00 - 15.00

Fysisk samling: En samling à to dager i april 2023, ved studiested Horten

Søknadsfrist: januar/februar (dato ikke satt)

Les mer om utdanningsmodulen her