Utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader.

Søknad

Søknadskjema sendes direkte til fagskolen, du søker via denne lenken 

Søknadsfrist er søndag 15. januar 2023

Sentrale temaer i utdanningsmodulen er:

  • Hudens funksjon og oppbygning 
  • Sårheling 
  • Sårtyper og årsaker til sår 
  • Observasjon, kartlegging, vurdering og dokumentasjon av sår 
  • Forebygging og behandling av sår 
  • Praktiske prosedyreferdigheter knyttet til sår 
  • Profesjonalitet og samhandling 

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Informasjon om utdanningsmodulen

Utdanningsmodulen vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid, og en fysisk samling ved studiested Horten. Utdanningsmodulen gir 10 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med arbeidskrav. Det vil gis veiledning på arbeidskravene. Deltakerne vil få et kompetansebevis etter gjennomført utdanningsmodul.

Utdanningen er gratis. Studentene vil kunne ha utgifter til læremidler dvs. bøker og ev. kompendium. Studentene må også ha egen pc og vi anbefaler bruk av hodetelefoner

Samlinger

Det legges opp til samlinger i sanntid i perioden fra uke 10 - 19. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Nettsamlinger

Hver nettsamling varer i 2 timer. Nettsamlingene vil foregå på en ukedag fra kl. 13.00 - 15.00. Deltakerne må disponere pc med webkamera og nettilgang. Det anbefales også hodetelefon med mikrofon.

Fysisk samling

Det vil være en fysisk samling i april 2023 på studiested Horten. Samlingen vil ha en varighet på to dager, og foregå i tidsrammen 09.00 - 14.30. Datoer for samlingen vil komme når samlingstidspunkt er bestemt.