Utdanningsmodul i sår og sårbehandling for helsefagarbeidere

Systematisk behandling av sår krever kompetanse hos fagutøveren og en god organisering av virksomheten og tverrfaglig samarbeid. Helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om sår, sårheling, sårbehandling og forebygging av sår og om hvordan helsefagarbeidere kan bidra med observasjon, kartlegging og vurdering av kroniske og kirurgiske sår. Kompetanse som optimaliserer sårheling og forebygging av sår sparer pasienten for smerter og alvorlige helsekomplikasjoner og samfunnet for store økonomiske kostnader.

Oppstart: September 2023 - Uke 37

Utdanningsmodulen har begrenset med studieplasser, kvalifiserte søkere vil bli prioritert etter søknadstidspunkt. Vi anbefaler derfor at alle interesserte søker så tidlig som mulig. 

I søknaden ber vi deg legge inn ditt helsepersonellnummer. Dersom du ikke har dette tilgjengelig kan du hente det her

Søknadsfristen for høsten 2023 er utløpt. 

Sentrale temaer i utdanningsmodulen er:

  • Hudens funksjon og oppbygning 
  • Sårheling 
  • Sårtyper og årsaker til sår 
  • Observasjon, kartlegging, vurdering og dokumentasjon av sår 
  • Forebygging og behandling av sår 
  • Praktiske prosedyreferdigheter knyttet til sår 
  • Profesjonalitet og samhandling 

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Informasjon om utdanningsmodulen

Utdanningsmodulen vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid, og en fysisk samling ved studiested Horten. Utdanningsmodulen gir 10 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med studiekrav. Det vil gis veiledning på studiekravene. Deltakerne vil få et kompetansebevis etter gjennomført utdanningsmodul.

Utdanningen er gratis. Studentene vil kunne ha utgifter til læremidler (dvs. bøker.) Studentene må ha egen pc med webkamera og vi anbefaler bruk av hodetelefoner med mikrofon.

Samlinger

Det legges opp til digitale samlinger i sanntid fra uke 37 til 47. 

Hver nettsamling varer i 2 timer. Nettsamlingene vil foregå på Zoom hver torsdag fra kl. 12.30 - 14.30 i perioden. I uke 41 og 46 vil det ikke være nettsamling. 
 

Fysisk samling

Det vil være en fysisk samling i  uke 44 ved studiested Horten. Samlingen vil ha en varighet på to dager, og foregå i tidsrammen 09.00 - 15.00.  Fagskolen tar forbehold om at endringer kan forekomme.