Utdanningsmodul i stomi for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan man kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få en god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

En stomi er en kunstig åpning i bukveggen på magen, fra tarm eller urinveier. Avføringen eller urinen vil da komme ut i en pose på magen. Når en person får en stomi er det som regel på grunn av kreft i tarm eller blære, betennelsessykdommer i tarmen, medfødte misdannelser eller skader i urinveier eller tarm. En stomi kan være midlertidig, eller permanent. De tre mest vanlige typer stomi er colostomi (utlagt tykktarm), ileostomi (utlagt tynntarm) og urostomi (utlagte urinveier). Å leve med stomi, uansett type eller årsak til anleggelse, kan være utfordrende situasjon som kan få konsekvenser for fysisk og psykisk velvære, relasjoner til andre, jobb, fritid, samliv og generell livskvalitet.  

Søknad

Søknadskjema sendes direkte til fagskolen, du søker via denne lenken 

Søknadsfrist: 1. november 2022

Sentrale temaer i utdanningsmodulen er:

  • Hva er stomi? 
  • Å få og å leve med stomi - hva det kan innebære for pasienten? 
  • Observasjon, vurdering og dokumentasjon 
  • Praktiske prosedyreferdigheter knyttet til stomi 
  • Profesjonalitet og samhandling 

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Informasjon om utdanningsmodulen

Utdanningsmodulen vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid, og en fysisk samling ved studiested Horten. Utdanningsmodulen gir 10 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med arbeidskrav. Det vil gis veiledning på arbeidskravene. Deltakerne vil få et kompetansebevis etter gjennomført utdanningsmodul.

Utdanningen er gratis. Studentene vil kunne ha utgifter til læremidler dvs. bøker og ev. kompendium. Studentene må også ha egen pc og vi anbefaler bruk av hodetelefoner

Samlinger

Det legges opp til samlinger i sanntid i perioden fra uke 48 - 6. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Nettsamlinger

Hver nettsamling varer i 2 timer. Nettsamlingene vil foregå på tirsdager kl. 13.00 - 15.00 i uke 48, 49, 50,1, 3, 4, 5 og 6. Deltakerne må disponere pc med webkamera og nettilgang. Det anbefales også hodetelefon med mikrofon.

Fysisk samling

Det vil være en fysisk samling 10. - 11.januar 2023 (uke 2) på studiested Horten. Samlingen har varighet på to dager, og foregå i tidsrammen 09.00 - 14.30.