Utdanningsmodul i stomi for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har behov for økt kompetanse om stomi og om hvordan man kan bidra med informasjon, veiledning og oppfølging til en person som skal få eller har fått stomi. Slik at stomiopererte i størst mulig grad skal kunne få en god livskvalitet og oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

En stomi er en kunstig åpning i bukveggen på magen, fra tarm eller urinveier. Avføringen eller urinen vil da komme ut i en pose på magen. Når en person får en stomi er det som regel på grunn av kreft i tarm eller blære, betennelsessykdommer i tarmen, medfødte misdannelser eller skader i urinveier eller tarm. En stomi kan være midlertidig, eller permanent. De tre mest vanlige typer stomi er colostomi (utlagt tykktarm), ileostomi (utlagt tynntarm) og urostomi (utlagte urinveier). Å leve med stomi, uansett type eller årsak til anleggelse, kan være utfordrende situasjon som kan få konsekvenser for fysisk og psykisk velvære, relasjoner til andre, jobb, fritid, samliv og generell livskvalitet.  

Søknad

 I søknaden ber vi deg legge inn ditt helsepersonellnummer. Dersom du ikke har dette tilgjengelig kan du hente det her.

Opptaket er stengt for skoleåret 2023-2024 - vi publiserer nye datoer for gjennomføring  i 2024 så snart de er bestemt. 

Sentrale temaer i utdanningsmodulen er:

  • Hva er stomi? 

  • Å få og å leve med stomi - hva det kan innebære for pasienten? 

  • Observasjon, vurdering og dokumentasjon 

  • Praktiske prosedyreferdigheter knyttet til stomi 

  • Profesjonalitet og samhandling 

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Om utdanningsmodulen

Utdanningsmodulen vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid, og en fysisk samling ved studiested Horten. Utdanningsmodulen gir 10 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med studiekrav. Det vil gis veiledning på studiekravene. Deltakerne vil få et kompetansebevis etter gjennomført utdanningsmodul.

Utdanningen er gratis. Studentene vil kunne ha utgifter til læremidler dvs. bøker. Studentene må også ha egen pc og vi anbefaler bruk av hodetelefoner med mikrofon.

Samlinger

Det legges opp til samlinger i sanntid i perioden fra uke 2 – uke 12- 2024.

Nettsamlinger

Hver nettsamling varer i 2 timer. Nettsamlingene vil foregå på Zoom hver torsdag fra kl. 12.30-14.30, med unntak av den uka det er fysisk samling.

Fysisk samling

Det vil være en fysisk samling på studiested Horten 14. og 15. februar 2024. Samlingen har varighet på to dager, og foregå i tidsrommet kl.  09.00 – 15.00. 

Fagskolen tar forbehold om at endringer kan forekomme.