Korte delutdanninger, bransjeprogrammet for elektro

Da er vi i gang med høstsemesteret -2021. Nye oppdaterte kalendre er lagt inn. Merk dere at vi har fått bevilget et nytt kurs, Termografering og brannrisiko, 2,5 studiepoeng. Her gjelder førstemann til mølla, men permitterte og ledige blir prioritert.
Vi tilbyr deg korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge. Programmene finansieres av Kompetanse Norge. Det påløper ingen kostnader for deltagerne. Målgruppe er fagarbeidere og mellomledere i elektrobransjen. I kolonnen til høyre ser du status for de enkelte del- utdanningene. Disse del-utdanningene, som er en del av en akkreditert utdanning har kommet i regi av ekstraordinære midler fra regjeringen via Kompetanse Norge.

Se kalender for den enkelte del- utdanning. Kalender og tidspunkt finner du i beskrivelsen. Du må scrolle litt nedover denne siden så finner du allle delutdanningene med kalendre.

Vi tar forbehold om utsettelse av oppstart hvis påmeldingen er lav ved annonsert oppstartsdato.

Skolen tilby i dag delutdanninger innen:

 1. Internet of things, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter 01.09-21- ledige plasser
 2. Lading av bil og båt, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter 02.09-21- ledige plasser
 3. KNX, 2,5 studiepoeng. Nytt kurs runde 6 starter 24.08.21- ledige plasser. Vi tar inn nye deltakere fram til 31.08.
 4. Kvalitetsledelse, Fulltegnet
 5. Vedlikehold og feilsøking, 5 studiepoeng. Oppstart igjen 08.09.21, ledige plasser
 6. EKOM – sertifisering, 15 studiepoeng. Fulltegnet til høsten. Meld deg på for venteliste.
 7. Energidesign og bygningsfysikk, 15 studiepoeng. Starter 24.08. Få ledige plasser
 8. Termografering/ brannrisiko i henhold til NEK 405, 2,5 studiepoeng, NYTT KURS starter mandag 4. oktober, ledige plasser

 

Delutdanning nr. 1: IoT- Internett of Things, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Torstein Wold torstein@xpnor.com

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Runde 5 Alle dager kl. 13 00- 16 00

 1. Onsdag 01.09
 2. Onsdag 08.09
 3. Onsdag 15.09
 4. Onsdag 22.09
 5. Onsdag 29.09
 6. Onsdag 06.10
 7. Onsdag 13.10

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt

Kurset skal gi en innføring i IoT for installasjons- og kraftbransjen.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen og kraftbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør). 

Læringsutbytte

Da dette er et delemne beregnet for fagfolk i elektrobransjen, er innholdet tilpasset målgruppen.

 • Kommunikasjonsnett og nettstrukturer
 • Nettverkskomponenter
 • IoT – Intelligence of Things
 • Ha kunnskap om «fra sensor til Web» 
 • Ha innsikt i mikroprosessor
  - Raspberry PI, Arduino 
 • Kunne anvende mikroprosessor
  - Maskinlæring, autonome systemer og AI
 • Kommunikasjonsprotokoller
  - Modbus, I/O både digital og analog, OPC DA/UA, HAN
 • Big Data, Cloud-, Fog- og Edge computing.
 • Muligheter og utfordringer
 • Lover, forskrifter og datasikkerhet

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr 2: Lading av bil og båt, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Atle Doksrud ad@bluetec.no 

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Runde 5. Undervisning kl. 13 00-16 00

 1. Torsdag 02.09
 2. Torsdag 09.09
 3. Torsdag 16.09
 4. Torsdag 23.09
 5. Torsdag 30.09
 6. Torsdag 07.10
 7. Torsdag 14.10

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i gjeldene regler og normer for lading av kjøretøy, prosjektering av store ladeanlegg  og styring av disse.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Byggeteknisk regelverk
 • Elsikkerhet ved store ladeanlegg
 • Dimensjonering og forvaltning av effekt ved store ladeanlegg.
 • Batteribank i ladeanlegg
 • Smart styring av effekt
 • Økonomi i ladeanlegg og praktiske løsninger
 • Dokumentasjon av anlegg
 • Enova sine støtteordninger og kommunale ordninger
 • Alternative energikilder i ladeanlegg

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 13.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 3: KNX, 2,5 studiepoeng

Faglærer: Harald Haugen harald@instell.no

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert. 
Kalender for runde 5, alle dager kl. 12 00- 15 00

 1. Tirsdag 24.08
 2. Tirsdag 31.08
 3. Tirsdag 07.09
 4. Tirsdag 14.09
 5. Tirsdag 21.09
 6. Tirsdag 28.09
 7. Tirsdag 05.10

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i programmering av KNX, feilsøking på KNX-anlegg. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Fagarbeidere i installasjonsbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Oppbygging av et KNX-anlegg
 • Programmering med ETS
 • KNX-standarden
 • KNX-bus

I tillegg skal deltakerne ha innsikt om ulike KNX-komponenter.

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • Planlegge, installere, programmere, sette i drift og dokumentere en installasjon med KNX.
 • Finne informasjon som er nødvendig for planlegging og programmering av et KNX- anlegg.
 • Tilpasse en installasjon til kundens ønske
 • Finne riktig teknikk og verktøy for å søke etter og finne feil på en KNX-installasjon.

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir praktiske øvinger i programmering av KNX, undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

KNX er den eneste globale standarden for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd m.m. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg.

 

Delutdanning nr. 4: Kvalitetsledelse, 5 studiepoeng

Kvalitetsledelse er både fagrelatert og ledelsesrelatert.
- Fagrelatert i den forstand at det er en del fagrelaterte metoder og prinsipper man bør ha kunnskap og kompetanse om for å utøve kvalitetsledelse.
- Ledelsesrelatert fordi kvalitetsledelse ofte inngår som et av ledelsesprinsippene i bedriftsledelse.

Dato for oppstart og annen nødvendig informasjon tilsendes deltakere direkte på e- post.

faglærer: Jarle Malmstrøm Jarle.Malmstrom@laugstol.no
Kalender runde 5 vil komme i løpet av høsten om vi får bevilget midler til ny gjennomføring.

 

Hensikt
Delutdanningen skal gi en generell innføring i Kvalitetsledelse, Kvalitet i prosjekt, Prosjektledelse og HMS.


Kvalitetsledelse er både fagrelatert og ledelsesrelatert.

- Fagrelatert i den forstand at det er en del fagrelaterte metoder og prinsipper man bør ha kunnskap og kompetanse om for å utøve kvalitetsledelse.

- Ledelsesrelatert fordi kvalitetsledelse ofte inngår som et av ledelsesprinsippene i en bedriftsledelse.

I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Kurset passer for ledere på alle nivåer i tillegg til ansvarlige for virksomhetens ledelsessystem. Prosjektledere, ingeniører, teknikere, montører og medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid, interne revisjoner og kvalitetsrelatert arbeid innenfor leveranse av produkter eller tjenester og vil også ha stor nytte av kurset.

Kurset er også relevant ved etablering av andre systemstandarder enn for kvalitet.

Forkunnskaper - opptakskrav

-Ingen

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Kvalitetsledelse -  ISO 9001:2015
 • Kvalitet i prosjekt – Prosjektledelse
 • Interkontrollforskriften /Byggherreforskriften
 • NS3935, NS6450 og NS EN 15232
 • Dokumentasjon
 • Kan oppdatere sin kunnskap 

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervist i temaene via videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart Torsdag i uke 14, avslutning i uke 25. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 60 timer etter arbeidstiden. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 40 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 16.30 – 19:00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
 

 

Delutdanning nr. 5: Vedlikehold og feilsøking, 5 studiepoeng. 

Ny runde starter rett etter sommerferien. Bare meld deg på ventelisten for å sikre plass.

Faglærer: Rune Malmgren, rune.malmgren@vtfk.no

Erik Frikstad, erik.frikstad@vtfk.no

Kursrunde 3

Kurset har 12 samlinger og starter opp ca. 20 august.

Alle dager kl. 1600- 1900

 1. Onsdag 08.09 kl 16 00- 19 00
 2. Onsdag 15.09 kl 16 00- 19 00
 3. Onsdag 22.09 kl 16 00- 19 00
 4. Onsdag 29.09 kl 16 00- 19 00
 5. Onsdag 06.10 kl 16 00- 19 00
 6. Onsdag 13.10 kl 16 00- 19 00
 7. Onsdag 20.10 kl 16 00- 19 00
 8. Onsdag 27.10 kl 16 00- 19 00
 9. Onsdag 03.11 kl 16 00- 19 00
 10. Onsdag 10.11 kl 16 00- 19 00
 11. Onsdag 17.11 kl 16 00- 19 00
 12. Onsdag 24.11 kl 16 00- 19 00

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i vedlikehold og feilsøking innen kraftbransjen. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe
Fagarbeidere i kraftbransjen. 

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (energimontør, energioperatør). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Vedlikeholdsstrategi knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
 • Vedlikehold av transformator i distribusjonsnettet
 • Termografering av en nettstasjon
 • Isolasjonsmåling av transformator
 • Rengjøring i nettstasjon
 • Måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet
 • Isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS nettet
 • Kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervist i temaene via videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 48. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 60 timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 40 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 6: Ekom/ ENA autorisasjon, 15 studiepoeng

(Krever fagskole for å få NKOM autorisasjon)

Den første gruppen som starter før ferien er fulltegnet. Vi har fått midler til en ny Ekom utdanning som starter etter ferien. Den vil være ferdig før jul. Dere som har meldte dere på via denne siden, vil få beskjed. Vi kan ikke garantere alle plass, da det er mange som står på ventelisten allerede.

Faglærer: Stein Klevan, stein@klevan.no

Her er kalenderen for delutdanningen i EKOM som allerede er i gang.

Hensikt

Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

Målgruppe
Fagskoleutdannede som trenger EKOM/ ENA autorisasjon, men mangler denne delen

Forkunnskaper - opptakskrav

Elektrorelatert fagskole. Fagarbeidere kan også søke, men vil ikke kunne søke NKOM autorisasjon. Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.

Læringsutbytte

15 studiepoeng (Fra studieplan Elkraft og Bygningsautomatisering)

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper: 
(Basert på deltakernes behov)

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmsystemer og sikkerhet

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

EKOM – sertifisering, 15 studiepoeng med oppstart før sommeren er fulltegnet, men meld deg på i lenken til høyre  for å stå på venteliste for et nytt kurs som starter opp i august/ september og er ferdig før jul. Det kreves elektrorelatert fagskole for å bli NKOM autorisert. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. 

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 7: Energidesign og bygningsfysikk, 15 studiepoeng

Starter igjen februar/ mars- 21. Kalender kommer i januar 21. Meld deg på ventelisten for utdanningen.

Faglærer: Pål Kyrkjebø, paal.kyrkjebo@vtfk.no

Her er informasjon om delutdanningen Energidesign og bygningsfysikk

Hensikt

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Målgruppe

Delutdanningens innhold er tilpasset elektrobransjen. I dette inngår prosjektledere, saksbehandlere, selgere og fagarbeidere og montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Forkunnskaper - opptakskrav

Elektrorelatert fagbrev eller fagskole. For deg som har fagbrev, kreves relevant praksis innen fagområde energisparing, energieffektivisering.

Læringsutbyttebeskrivelse finner du her

Metode
Undervisningen er nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. 

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

 

Delutdanning nr. 8: Termografering og brannrisiko. 2,5 studiepoeng

Faglærer: Jan Olav Førsund, jof@xpert.no, Stein Klevan stein@klevan.no

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Runde 1.

Kalender for gjennomføring

 1. Mandag 4. oktober kl 13 00- 15 30
 2. Mandag 11. oktober kl 13 00- 15 30
 3. Mandag 18. oktober kl 13 00- 15 30
 4. Mandag 25. oktober kl 13 00- 15 30
 5. Mandag 1. november kl 13 00- 15 30
 6. Mandag 8. november kl 13 00- 15 30
 7. Mandag 16. november kl 13 00- 15 30

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt

Elektriske anlegg elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetning er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. I hvilken grad disse faktorene vil påvirke anlegget varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger. Elkontroll og termografi vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gi eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og utbedringer.

Markedet for elkontroll anslås til ca. 2 milliarder årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg blir bevisst sitt ansvar og at de utførende som gjennomfører Elkontroll er kvalifisert og innehar kompetanse til å avdekke dette.

Målgruppe
Teknisk personell i elektrobransjen.

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør). 

Læringsutbytte

Kurset bygger på NEK 405 standardene som inneholder krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren.

NEK 405-1 Elektrotermografi, krav til personell og sertifiseringsordning.

Temaer som behandles:

 • Varme og strålingslære
  • Definisjon av temperaturer, varme og termisk energi
  • Fysikken for varmetransport
  • Termodynamikkens lover
 • Infrarød måletenikk
  • Ulike analysemodeller
  • Bildetolkning
  • Temperaturmålinger
  • Måleusikkerhet
  • Instrumentets tekniske muligheter og målefuksjoner
 • Generell håndtering av instrumenter
  • Måleområde og dynamikk
  • Termisk fokusering
  • Kontroll av instrumentkalibrering
 • Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering
  • Termiske fenomener og tilstandskontroll
  • Varmgang i elektriske anlegg
  • Konsekvens av brann
  • Diagnostisering og vurdering av typiske feil
 • Rapportering av oppgaver
  • Rapportens innhold og deler
  • Arkivering
 • Eksamen

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 13.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

Delutdanningene er akkreditert og innholdet er hentet fra studieplanene nedenfor.

Studieplan Energitekniker

Studieplan Elektrotekniker

Studieplan Elkraft

EKOM- modulen er hentet fra studieplanen til Bygningsautomatisering

Energidesign og bygningsfysikk er hentet fra studieplanene Bygningsautomatisering