Energidesign og bygningsfysikk, bransjeprogrammet for elektrofagene

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr del-utdanning i Energidesign og bygningfysikk,15 studiepoeng, finansiert gjennom bransjeprogrammet for elektrofagene. Denne del-utdanningen er 100% nettbasert. Den gir deg også mulighet til å søke godkjenning som Enova energirådgiver. Del-utdanningen vil starte i begynnelsen av september, litt avhengig av når vi har tilstrekkelig antall påmeldte. Ukedag og tidspunkt skal avgjøres sammen med deltakerne hva som passer best. Vi vil starte opp undervisningen et sted mellom kl. 12- 17, alt ut fra hvor mange som er i permisjon eller uten arbeid. Da myndighetene finansierer selve del- utdanningen, forventes at arbeidsgiver yter litt i forhold til at det griper litt inn i arbeidstiden en dag i uken.
smaer

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde? Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Denne delutdanningen vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg. Det blir 12 samlinger på nett. I tillegg kommer det en del egeninnsats, individuelt eller i gruppe på nett. Se kalender nedenfor.

 

Les mer om energirådgivning på Enovas hjemmesider

Program 

Det blir en undervisningsøkt på tirsdager kl 13 00- 16 00. Se kalender

Punkt

Kl

 Tema

1

08.09

Introduksjon. AdobeConnect og Canvas
Gjennomgang av emner.
Energiteknikk

2

15.09

Bygningsfysikk
U- verdier
Kuldebroer
Valg av gjennomgående prosjekt

3

22.09

Simien, energiberegningsprogram
Simulering av et bygg, legge data inn i Simien
Tekniske data i Simien
Tolkning av ut- data
Prosjektveiledning

4

29.09

Varmetap
Varmetilskudd
Oppvarmingsbehov
Prosjektveiledning

5

06.10

Ventilasjon
Internlaster
Inneklima
Prosjektveiledning

6

13.10

Godkjenning i henhold til TEK 17
Passivhus
Simie
Prosjektveiledning

7

20.10

Byggets infrastruktur
NKOM- lover, forskrifter. NEK 700

8

27.10

Overordnet struktur i styresystemer og SD- anlegg
Integrasjon
KNX, feltbusser
PoE- Power over ethernet

9

03.11

ITB rollen,
lover, regler og standarder
EPC- kontrakter

10

10.11

Simien sett i sammenheng med energitekniske betraktninger rundt et bygg.
Prosjektveiledning

11

17.11

Breeam In-Use, forvaltningsverktøy.
Prosjektveiledning

12

24.11

Prosjektinnlevering, oppsummering.

   

Med forbehold om endring av datoer og klokkeslett

Det blir en undervisningsøkt på tirsdager kl 13 00- 16 00. Se kalender​​​​​​​

Du vil få en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil du få tilgang til e- læringsplattformen Canvas, og online klasserom Teams og all annen nødvendig programvare.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med et tverrfaglig prosjekt.

Du vil få utstedt modulkompetansebevis fra Fagskolen Telemark. Du vil få et eget kompetansebevis på gjennomført modul i energiberegningsprogrammet Simien.

Målgruppe

Kursets innhold er tilpasset elektrobransjen.

I dette inngår prosjektledere, saksbehandlere, selgere og fagarbeidere og montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til studiet. I praksis innebærer dette at vi vurderer søkere med relevant fagbrev og praksis.

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Sluttvurdering

Tverrfaglig prosjekt med muntlig høring.  Du kan levere individuelt eller som gruppe.

Søkere uten formell kompetanse

Mangler du formell kompetanse, men har relevant yrkespraksis innenfor bygg eller automasjon/ bygg- automasjon/ bygningsdrift/ forvaltning, kan du søke. men da må du først sende cv til vår rådgiver for godkjenning. Kontakt rådgiver på e-post fagskolen@vtfk.no

Delutdanningen er hentet fra studieplan Bygningsautomatisering fordypning, emne 6 og emne 8. Disse emnene er til sammen 25 studiepoeng. Denne delutdanningen har noe tilpasset innhold og vil ha et omfang tilsvarende 15 studiepoeng.

Utvalg emne 6 fra utdanningen Bygningsautomatisering fordypning

Tema

Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse

(Omfang 10fp)

Faglig ledelse (integrert)

Energimerking

Energivurdering

Klimaskjerm

NS3031

TEK

SIMIEN

Dokumentasjon      

Læringsutbytte for kandidaten

Kunnskap:

 • har kunnskap om energiflyten i bygg
 • har kunnskap om byggeskikk (tette bygg, kullebuer med mer)
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om energivurdering og energimerking av bygg
 • har kunnskap om myndighetenes krav til energibruk i bygg
 • har kunnskap om dokumentasjon innen energidesign og bygningsfysikk
 • kan oppdatere sin kunnskap om energidesign og bygningsfysikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet energidesign og bygningsfysikk 

 

Utvalg emne 8 fra utdanningen Bygningsautomatisering fordypning

Tema

Feltbusser, systemintegrasjon, reguleringsteknikk, prosjektadministrasjon, vedlikehold m/faglig ledelse

 

(Omfang 15 studiepoeng)

Faglig ledelse (integrert)

Energisentraler

Feltbus

Mikroprosessor

Fra sensor til WEB

Topologi

ITB

Generell programmering, App for mobil tlf.

Generell styring og regulering (bygningsrelatert)

Måleteknikk (bygningsrelatert)

Entrepriseformer

Kvalitetsledelse

Vedlikeholds strategier

EPC

NS

Dokumentasjon 

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om feltbusser og protokoller som er aktuelle for bygg
 • har kunnskap om elektronikk og mikroprosessorer
 • har kunnskap om programmering fra sensor til web
 • har kunnskap om Integrerte Teknisk Bygg
 • har kunnskap om grensesnitt mellom feltbusser og HMI
 • har kunnskap om programmering av HMI
 • har kunnskap om programmering av app for mobil tlf
 • har kunnskap om oppbygging og programmering av dataprogrammer
 • har kunnskap om styring og regulering av bygnigsautomasjon
 • har kunnskap om inneklima
 • har kunnskap om DSB sin rolle
 • har kunnskap om Nkom sin rolle
 • har kunnskap om vedlikehold
 • har kunnskap om FDV
 • har kunnskap om bruk av EPC kontrakter
 • har kunnskap om entrepriseformer
 • har kunnskap om kvalitetsledelse
 • har kunnskap om dokumentasjon
 • kan oppdatere sin kunnskap
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter