Delutdanninger bransjeprogram for olje- gass og leverandørindustrien

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis! Her tilbyr vi deg tre delutdanninger hvor nivået er tilpasset fagarbeidere uten spesiell kunnskap innenfor de respektive emnene.

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Du trenger ikke spesiell erfaring innen digitalisering eller vedlikehold for å bli med på disse delutdanningene som alle går på nett over syv kvelder

Se detaljert program og kalender lengre nede i artikkelen

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr deg følgende spennende og lett forståelige delutdanninger:

1. Digitalisering og IoT.
-  Kurset viser deg muligheter med digital sensorteknologi og videre hvordan kunne anvende denne informasjonen til å forutse og avverge hendelser før de skjer. I kurset får du et innblikk i smarte sensorer, Vi viser hvordan du kan lage en digital versjon av virkeligheten. Vi viser til praktiske eksempler fra hverdagen.


2. Digital infrastruktur og datasikkerhet.
- Oppbygging av en god nettverk- struktur, kabling eller Wifi- løsninger, kunnskap om hvordan vi unngår å lekke informasjon til andre. Dette er kunnskap som du også kan ha god nytte av privat også. Henvisninger til lovverket.
 

3. Prediktivt vedlikehold og drift.
- Tilstandsbasert og forebyggende vedlikehold. Kunnskap om hvordan man kan forenkle/ forbedre vedlikeholdet og bedre kommunikasjonen drift/ vedlikehold. Eksempler på bruk av digitale verktøy. Hvordan redusere antall småstopper og sikre mer stabil produksjon.

 

Se mer detaljerte beskrivelser lengre nede på siden.

Hver delutdanning har en arbeidsmengde tilsvarende 2,5 studiepoeng og har 7 nettsamlinger à 3 timer.
Se komplett kalender og beskrivelse for hver delutdanning lengre nede i artikkelen.

Lærestoffet er tilpasset fagarbeidere uten spesiell kjennskap til emnene fra tidligere.

Vi søker nye midler og venter på å starte ny runde. Dette vil bli annonsert.

1. Digitalisering og IoT(Internet of Things) Se detaljert program

Faglærer: Lars Ellingsen, lars@larsellingsen.com

Kurset vil starte i april, og gå over 7 samlinger en dag i uken i tidsrommet 13 00- 16 00 (ma-to). Alle påmeldte får beskjed i god tid før oppstart.

Dag 1 Introduksjon til digitalisering                                    
Dag 2 Introduksjon til sensorer                                           
Dag 3 Sensorer i praksis                                                       
Dag 4 Introduksjon til tingenes internett (IoT)                     
Dag 5 Tingenes internett i industrien (IIoT)                          .
Dag 6 Datasikkerhet og IIoT                                                   
Dag 7 Oppsummering og Workshop                                     

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres). 

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.  

Hensikt 

Gi deltakerne en innføring i bruk av IoT, sensorteknologi, smarte sensorer og digitalisering som benyttes for å implementere ny teknologi og digitalisering for å optimalisere drift og vedlikehold.

Målgruppe 
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass. 

Forkunnskaper - opptakskrav 
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe 

Læringsutbytte 

Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Industriell digitalisering fra Industri 2.0 til 4.0.

 • Kort gjennomgang av historien
 • Hva betyr Industri 4.0
 • Gruppearbeid: Hvor står min bedrift i forhold til 4.0?

Internet of Things (IoT) og skyen.

 • Hva er Internet of things?
 • Skyen og dens funksjon og muligheter
 • Konkrete eksempler på hvor dette brukes.
 • Gruppearbeid: Hvordan kan min bedrift dra nytte av IoT og løsninger på skyen? 

Sensorer og sensorteknologi

 • Grunnleggende om sensorer
 • Sensorer i prossesovervåkning
 • Smarte sensorer. Muligheter og begrensninger.

Metode 
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje, gass og leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser. 

   

Vi søker nye midler og venter på å starte ny runde. Dette vil bli annonsert.

2. Digital infrastruktur og datasikkerhet. Se detaljert program

Faglærer: Lars Ellingsen, lars@larsellingsen.com

Går over 7 samlinger en dag i uken i tidsrommet 13 00- 16 00 (ma-to). Alle påmeldte får beskjed i god tid før oppstart. 

Dag 1 Introduksjon digital infrastruktur og datasikkerhet   
Dag 2 Digital infrastruktur og EKOM                                      
Dag 3 Datasikkerhet og ansvar                                                
Dag 4 Datasikkerhet fra et brukerperspektiv                         
Dag 5 Angrep, hacking og trusler                                           
Dag 6 Preventiv datasikkerhet                                                                      
Dag 7 Oppsummering og Workshop                                       

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres). 

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.  

Hensikt 

Kurset skal gi deltakerne en innføring i oppbygging og virkemåte for Digital Infrastruktur i samfunnet generelt og innen Olje Gass spesifikt, samt innføring i Datasikkerhet og hvordan sikre seg selv og bedriften mot utilsiktet tap av informasjon og hvordan forebygge dette.
 

Målgruppe 
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass. 

Forkunnskaper - opptakskrav 
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe 

Læringsutbytte 
Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Digital infrastruktur

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

Datasikkerhet 

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forebyggende tiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Metode 
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje- Gass Leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser. 

 

Vi søker nye midler og venter på å starte ny runde. Dette vil bli annonsert.

3. Prediktivt (forebyggende) vedlikehold og drift

Faglærer: Håvard H. Hansen, havard.h.hansen@bilfinger.com

Vi kjører undervisning fra kl. 13 00- 16 00 på gitte datoer.

Dag

Innhold

Dato

1

Introduksjon, presentasjon av kurs

 

2

Grunnleggende forebyggende vedlikehold

 

3

Presentasjon av RCM (Reliability Centered Maintenance)

 

4

Begrensninger, Andre verktøy og metoder

 

5

Eksempler på praktisk anvendelse

 

6

Tilstandsbasert vedlikehold, overvåking

 

7

Industri 4.0, Eksempler på Industri 4.0, Læringsnotat

 

  Her kan du laste ned fullstendig plan  

Kalender for gjennomføring kommer her.
Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres/ leveres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Hensikten med kurset er å gi deltagerne en god forståelse for hvordan forebyggende vedlikehold kan etableres. Vi ønsker å optimalisere det forebyggende vedlikeholdet ved sette inn riktig tiltak på riktig sted. Samtidig skal reservedelsbeholdning tilpasses.

Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram skal bidra til:

 • Bedre sikkerhet
 • Redusert belastning på miljø
 • Lavere energiforbruk
 • Bedre arbeidsforhold

Målgruppe
Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), Vedlikeholdstekniker som jobber onshore og offshore, samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot Olje og gass.

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe

Læringsutbytte
RCM baserer seg på at man må først forstå funksjon og mulige feil på utstyret, se på konsekvenser– og så bestemme tiltak, som f. eks forebyggende vedlikehold. Videre må man forstå sentrale begrep innenfor pålitelighetsanalyse.

 • Total Productive Maintenance – Grunnlag for forebyggende vedlikehold
 • Oppbygging av en profesjonell vedlikeholds-aktivitet
 • Arbeidsprosesser
 • RCM som verktøy for etablering og optimalisering av vedlikeholdsprogram
 • Teknikker for tilstand-overvåkning
 • Og prediktivt vedlikehold
 • Bruk av sensorteknologi
 • Autonome systemer for styring av forebyggende vedlikehold

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet for olje, gass og leverandørbransjen.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.