Energirådgiver, modulbasert 3 x 5 studiepoeng

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Denne utdanningen legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift. Utdanningen kvalifiserer deg til å gjøre energikartlegging av næringsbygg, og energirådgivning av private husholdninger.
illustrasjonsbilde

Hvorfor bli en energirådgiver? 

Moderne overvåking- og styringssystemer gir redusert energibruk og kostnader. I tillegg er kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap viktig innhold. Utdanningen tar for seg lover/forskrifter, energikunnskap og markedsføring/økonomi. Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomiske besparelser i næringsbygg og boliger. Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap. 

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring og salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse, som grunnlag for inntak til studiet.

Neste oppstart er 22.oktober! 

Modul 1, Struktur og rammebetingelser

22.10.2024

Elektronisk kommunikasjon med faglig ledelse del 1

29.10.2024

Bygningsautomatisering og styresystemer

05.11.2024

Passivhus

12.11.2024

Energipolitikk og HAN grensesnittet, nettleie og utfordringer

19.11.2024

PoE, IoT og sensorteknologi

26.11.2024

Energikrav i tekniske forskrifter

Modul 2, Energiforståelse og markedsøkonomi

 

03.12.2024

Energiattestering og merking av bygg

10.12.2024

Batteribanker, batteriteknologi

07.01.2025

Samspill, ITB, HMI-grensesnittet

14.01.2025

Lys og varmekildedesign

21.01.2025

Bygningsfysikk, del 1

28.01.2025

Bygningsfysikk del 2

Modul 3, Energidesign og bygningsfysikk

 

04.02.2025

Energiberegninger, del 1

11.02.2025

Energiberegninger, del 2

18.02.2025

Energiberegninger, del 3

25.02.2025

Enova's rolle og ansvar

04.03.2025

Energistyring, oppvarming og kjøling

11.03.2025

Økonomi og marked

Om kurset

NELFO Sørlandet har sammen med ELogIT og Fagskolen Vestfold og Telemark tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle en ny energifaglig utdanningsmodul innen energiområdet, lagt til elektro og automasjonsfagene. Innholdet i denne delutdanningen er også tilpasset innholdet i læreplanen for elektriker i videregående skole.

Utdanningen vil følge opp arbeidet for at elektrobransjen skal sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger, som er et prioritert satsningsområde i NELFO. Nye krav til energieffektivitet og innføring av energimerkeordning vil gradvis øke kundenes bevissthet om energiforbruk og energikostnader.
Studentene skal ha kunnskap om hvordan montere og konfigurere brannalarm og adgangs- og sikkerhetssystemer og vurdere ulike typer detektorer og alarmgivere og plasseringen deres. De skal få kunnskap om hvordan montere , sette i drift og konfigurere ulike brukertilpassede og energieffektive installasjoner for lys, varme og variabel last med styringsutstyr og sensorer, vurdere og iverksette tiltak mot elektromagnetisk støy og gjøre rede for bygningers energikarakter og energimerking av utstyr.

Hvorfor Energirådgiverutdanning

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet, og også i økende grad i markedet. Det er en utvikling vi forventer vil fortsette og også forsterkes i årene fremover.

Bygg står for om lag 40 % av energibruken i Norge. Det er derfor ikke overraskende at bygninger er i fokus når det snakkes om energieffektivisering.

Nye bygg må bli mer energieffektive og en må ha oppmerksomhet mot energieffektiv løsninger, styring og energiforvaltning. I eksisterende yrkesbygg viser erfaringene at forbruket kan reduseres med 20-50 %, i noen tilfeller opp mot 70%.

Det kan være overraskende at ikke flere byggeiere har hentet ut energieffektiviseringspotensialet tidligere. Svært mange tiltak har tilbakebetalingstider på under 5 år. Det er med andre ord svært god økonomi i mange slike investeringer.

Det viktigste tiltak for å få opp et marked for energieffektivisering i bygningsmassen er kompetente bransjeaktører. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger.