Ekom-modulen for ENA-autorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stiller i sin autorisasjonsforskrift krav til at alle som i næringsøyemed installerer EKOM-nett og utstyr, skal være ENA autorisert. For å bli autorisert hos NKOM stilles det krav til å ha en faglig kvalifisert person i bedriften. Personen skal minimum inneha godkjent fagskoleutdanning innen elektro/elektronikk, 1 års relevant erfaring og gjennomført godkjent Ekom-modul tilsvarende 15 studiepoeng.
EKOM

Kurset er nettbasert 

Alle kurs blir gjennomført som en nettbasert utdanning. Nettbaserte utdanninger foregår over Zoom, og undervisningen går på kveldstid en dag i uken ( kl. 17:00 - 20:00). 

Det vil totalt være 9 nettbaserte undervisningskvelder. I forbindelse med eksamen vil det avholdes en nettbasert samling over tre dager, hvor hele pensum repeteres og det avholdes en eksamen på dag 3.  

Fagskolen tilbyr EKOM-modulen kontinuerlig gjennom skoleåret. Ved påmelding vil du bli tildelt en kursdato, eller en plass på venteliste for neste gjennomføring. 

ENA - (Ekomnett autorisasjon)

ENA-autorisasjon, også kjent som EKOMNETT-autorisasjon, er nødvendig for virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). Denne autorisasjonen er utstedt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og har som mål å sikre at elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitetsstandarder blir opprettholdt.

Les mer om hvordan man søker ENA-Autorisasjon her. 

Undervisningsplan for (EKOM 2) - April 2024

Undervisning: Ukedag: Dato: Klokkeslett
Nettsamling 1 Mandag 15.04 1700 - 1800
Nettsamling 2 Mandag 22.04 1700 – 2000
Nettsamling 3 Mandag 29.04 1700 – 2000
Nettsamling 4 Mandag 06.05 1700 – 2000
Nettsamling 5 Mandag 13.05 1700 – 2000
Nettsamling 6 Mandag 27.05 1700 – 2000
Nettsamling 7 Mandag 03.06 1700 – 2000
Nettsamling 8 Mandag 10.06 1700 – 2000
Nettsamling 9 Mandag 17.06 1700 – 2000
Dagsamling nett Onsdag 19.06 1000 - 1500
Dagsamling nett Torsdag 20.06 1000 - 1500
Eksamen nett Fredag 21.06 0900 - 1400