Studiet presentert på farlig avfallskonferansen

Farlig avfallskonferansen ble avholdt 16. - 17. november i Bergen. Fagskolen Vestfold og Telemark var representert med blant annet tillitsvalgt i klassen håndtering av farlig avfall og miljøgifter, Frode Sirevåg, som holdt et foredrag om studiet ved fagskolen.
bilde fra konferansen

Les hans innlegg fra Linked-In her:

Som tillitsvalgt for det første kullet med Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter, hadde jeg gleden å presentere klassen under årets Farlig Avfallskonferanse, i regi av NFFA.

Brukte da anledningen til å presisere behovet bransjen står ovenfor der kunnskap i stadig større grad er selve grunnlaget for i det hele tatt kunne håndtere farlig avfall.

Aktsomhetsnormen for håndtering av farlig avfall er generelt høy. Sammenligningsgrunnlaget for besitter ved straffeutmåling vil sammenlignes med hva en profesjonell ville hatt av nødvendige forutsetninger. Det er ikke rom for å fraskrive seg ansvar pga. manglende kunnskap.

Det kreves at bedrifter og de som tar i det farlige avfallet skal kunne ta en vurdering på om håndteringen man utfører kan føre til forurensing eller skade. Og legge til rette for hensiktsmessig og forskriftsmessig transport til lovlig sluttbehandling, der vi har gjort vår del for å sikre at riktig informasjon når de som trenger det.

Mine tanker om hvor høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter passer inn.

- Man svekker kompetanse i farlig avfall ved å ikke fysisk håndtere farlig avfall.
- Kompetansen blir ikke tilstrekkelig brukt om den ikke også brukes administrativt.
- Det er hensiktsmessig med kort vei fra utførelse til beslutningstaker.

Denne utdanning bygger opp under en økt operativ og administrativ ansvarsposisjon.

Det gjør den gjennom følgende emner som samlet gir 30 studiepoeng:

Emne 1 - Det grønne skiftet
Emne 2 - Miljø- og avfallsrett
Emne 3 - Kjemi, toksikologi og materiallære
Emne 4 - HMS og logistikk
Emne 5 - Teknologi og digitale verktøy
Emne 6 - Håndtering av farlig avfall

Oppfordret samtidig bransjen til å forvalte denne muligheten som dette utdanningsløpet gir og oppmuntre passende kandidater til neste års kull.

Takker NFFA for en vell gjennomført konferanse. Treffsikkert, inkluderende og med høy kvalitet.

Du kan lese mer om studiet på hjemmesidene til

Se presentasjon av alle foredragsholderne, inkludert den til vår tillitsvalgt Frode Sirevåg

Frode Sirevåg