Powered by Telemarks møte om hydrogensatsning

Industriklyngen Powered by Telemark har en rekk forum med tematiske møteplasser for sine 120 medlemsbedrifter. Torsdag 26. januar var hydrogenforumet samlet, og ca 30 bedrifter var på besøk hos Fagskolen først, så på omvisning i NEL sin fabrikk.
medlemsmøte på Fagskolen for bedrifter i Powered by Telemark

Regionens satsing på hydrogen og ammoniakk har solid forankring i nærmere 100 års produksjon knyttet til gjødselvirksomheten. I dag har regionen større helhet i relaterte virksomheter i det som er en historisk satsing på omlegging av energiløsninger og avkarbonisering av industrien. Herøya og Hynion var først i landet med en fyllestasjon for hydrogen til veitransport, Yara vil være først i verden med grønn ammoniakk basert på elektrolysrer, og både NEL og HydrogenPro er verdensledende i produksjon av nettopp elektrolysører. USN tiltrekker seg studenter internasjonalt for utdanning innen hydrogensikkerhet, Skagerak Energi planlegger utbygging av ny hydrogenfabrikk -i det hele tatt: Klyngen bruker selv ordet «Hydrogenhovedstaden» på regionens konkurransekraft på dette området. Fagskolens tilbud knyttet til den Digitale fabrikken er relevant for flere av disse aktørene, og kanskje er det behov for å utvikle nye fagutdanninger rettet spesifikt inn mot hydrogennæringen. Der skal vi være med!

medlemsmøte
medlemsmøte
alle følger spent med
alle følger spent med