Oversikt over våre offentlig finansierte bransjeprogram

Fagskolen Vestfold og Telemark og samarbeidspartnerne innenfor bransjeorganisasjonene elektro, Norsk industri, olje- gass og leverandørindustrien, Maritim bransje og andre har utarbeidet bransjeprogrammer som er offentlig finansiert. Disse bransjeprogrammene er delutdanninger hentet fra emner i våre studieplaner. Deltakerne får et kompetansebevis med studiepoeng etter det er avsluttet og bestått. De fleste delutdanningene går litt inn i arbeidstiden for de som er i jobb, men det gjøres opptak om tidspunktene gjør det vanskelig å delta. Kursene avsluttes med en form for sluttvurdering. Se beskrivelse for det enkelte kurs. Alle delutdanninger er 100% nettbaserte.
bransjeprogram

Bransjeprogram for elektrobransjen

Vi tilbyr deg korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge. Programmene finansieres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det påløper ingen kostnader for deltagerne. Målgruppe er teknisk personell og mellomledere i elektrobransjen. Disse del-utdanningene, som er en del av en akkreditert utdanning, har kommet i regi av ekstraordinære midler fra regjeringen via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Les mer og påmelding

 

NY! Grønne smarte bygg

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.
Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Les mer og påmelding

 

Energidesign og bygningsfysikk

Vi tilbyr del-utdanning i Energidesign og bygningfysikk,15 studiepoeng, finansiert gjennom bransjeprogrammet for elektrofagene. Denne del-utdanningen er 100% nettbasert. Den gir deg også mulighet til å søke godkjenning som Enova-energirådgiver om kravene til øvrig utdanning innfris. Passer for alle som jobber med energi og teknologi i bygg, både fra elektrobransjen og byggebransjen. Se også Enovas hjemmeside.

Les mer og påmelding

 

Ekom/ ENA

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, har vi gleden av å tilby denne utdanningen fra Fagskolen Vestfold og Telemark. Finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift. Det kreves elektrorelatert fagskole eller tilsvarende for å kunne søke NKOM godkjenning. Kurset går på torsdager i tdsrommet 13 00- 16 00.

Les mer og påmelding

 

Bransjeprogram for maritim sektor

Gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring og dette er helt gratis! Her tilbyr vi deg tre delutdanninger hvor nivået er tilpasset bransjen. Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper som rederier, maritime tjenesteytere, skipsverft og utstyrsprodusenter. 

Les mer og påmelding