Oppstart av studiet håndtering av farlig avfall og miljøgifter

I dag, 15. september, startet Fagskolen Vestfold og Telemark opp første kull ved høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Dette er det første studiet i sitt slag, og interessen for studiet har vært stor.
klassen

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Norsk forening farlig avfall (NFFA) utviklet utdanningstilbudet. Det er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng. Det var 32 studenter som i dag hadde sin første samling i Næringsparken på Herøya. Undervisningen vil være dialogbasert og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet.

Fagskolen og NFFA har engasjert en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk samt Håndtering av farlig avfall. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling.

Les mer om studiet

 

Åpning ved rektor Jens Christian Thysted
Roar Hansen, generalsekretær i NFFA, ønsker studentene velkommen

 

Videohilsen fra direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro

 

Styringsgruppen til studiet. F.v: Fredrik Hafredal, Bjørn Roger Broen og Roar Hansen
Prosjektgruppen bak studiet F.V: Marit Lindstad, Fredrik Hafredal og Kathryn Lee Hansen