Oppstart av bachelor i byggeplassledelse – en viktig milepæl

Det hele startet med et initiativ fra rektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark, Jens Christian Thysted, og et samarbeidsprosjekt mellom Fagskolene på Østlandet i 2014. I dag ser vi resultatet – oppstart av første kull ved bachelorutdanningen i byggeplassledelse i regi av Høyskolen for yrkesfag. 15 studenter er klare, og starten går for en viktig historisk begivenhet for Fagskolen Vestfold og Telemark.
studenter klare

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS ble stiftet 8. desember 2015 og er eiet av fylkeskommunene rundt Oslofjorden. Selskapet er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt kompetanse i byggeplassledelse. Dette er en kompetanse som ikke tilbys som eget studie av det eksisterende utdanningssystemet i Norge, hverken i fagskolene, høgskolene eller ved universiteter.

 

Det er to hovedgrunner til oppstart av dette studiet. Det ene er at byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming som sikrer at det blir færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en byggeprosess. Samtidig vil et slik studie bidra til å ta bort feil som skyldes misforståelser og manglende innsikt i hvordan den operative del av byggeprosessen faktisk gjennomføres. Den andre grunnen er at eierne tror det vil styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene når foreldre og elever ser at det er en reell karrierevei også innen yrkesfagene.

 

God ledelse av byggeprosesser er krevende. Det er involvert mange faggrupper og i større prosjekter også mange underleverandører. Videre er bransjen i økende grad preget av personer fra flere kulturer. Produksjonsfeil må unngås, tidspresset er stort, økonomistyringen skal ivaretas, og personskader skal unngås samtidig som det er behov for større effektivitet og lavere kostnader. Dette krever en solid fagkompetanse, god beslutningsevne og god og grunnleggende evne til å lede mennesker som er unike og forskjellige med utgangspunkt i et positivt menneskesyn.

 

Studiet vil kombinere teori og praksis på en spennende og relevant måte. I tillegg til studentens egen praksis og praksisen som inngår i studiet, har alle lærerne relevant yrkespraksis i forhold til de emnene de skal undervise i. Dette gir en god forankring av utdanningen i den praktiske virkeligheten som studenten møter.

 

I vår gikk de første studentene som startet på studiet ut ved Høgskolen for Yrkesfag på Gjøvik og alle studentene har fått jobb. Arne Roar Lier, førsteamanuensis ved Høyskolen for yrkesfag, forteller studentene som i dag startet på sin bachelorutdanning i Porsgrunn at de nå går et svært ettertraktet studium som arbeidsmarkedet skriker etter. Om to og et halvt år er de klare til å ta fatt på nye oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førsteamanuensis og klassekoordinator Arne Roar Lier og professor og studieleder Grete Haaland ved Høgskolen for yrkesfag, er sentrale personer i bachelorutdanningen i byggeplassledelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag er en viktig merkedag for oss sier rektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark, Jens Christian Thysted, som ønsker studentene på bachelorutdanningen velkommen til Porsgrunn - tilbake til der alt startet for 7 år siden.